Rejestrator pracy spawania typu RPS-7

Rejestrator RPS-7 służy do pomiaru i rejestracji wybranych parametrów stanowiska. Pomiar natężenia prądu spawania dokonuje się za pomocą niezależnego czujnika. Rejestrator zapewnia identyfikację użytkownika za pomocą karty RFID, oraz określa czas włączenia spawarki, efektywny czas trwania spawania i czas pracy zalogowanego spawacza. Dane przesyłane są do wirtualnego dysku sieciowego za pomocą transmisji GPRS. Użytkownik ma dostęp do zebranych informacji z dowolnej swojej lokalizacji, łącząc się z podaną witryną internetową, obserwując dowolną liczbę pracujących urządzeń i operatorów. W łatwy i szybki sposób można wygenerować właściwe raporty.
Rejestrator RPS-7 można zamontować na dowolnej spawarce, wewnątrz, jeżeli jest miejsce lub na zewnątrz.

Najważniejsze funkcje:

  • monitoruje manualne stanowiska spawalnicze
  • monitoruje czas pracy spawacza
  • ma lokalizacje GPS
  • przesyła dane za pomocą GPRS lub WI-FI
  • ma oprogramowanie pracujące w chmurze

Idea systemu i realizowane funkcje: