Lokalna stacja diagnostyczna LDS-3

Lokalna stacja diagnostyczna LDS-3 umożliwia ciągłą kontrolę poziomu drgań podstawowych zespołów zabezpieczanej maszyny. Pogarszanie się stanu technicznego przekładni, łożysk i innych elementów ruchomych maszyn powoduje stopniowy wzrost poziomu drgań. Zastosowanie lokalnego systemu dignostycznego w połączeniu z doświadczeniem użytkownika, pozwala na obiektywną ocenę stanu technicznego maszyny, ostrzega wyprzedzająco przed niebezpieczeństwem wystąpienia usterek, dając czas na zaplanowanie remontu w dogodnym dla użytkownika terminie.
Lokalna stacja LDS-3 dokonuje oceny drgań oraz temperatur zmierzonych i przesłanych przez bezprzewodowe czujniki, w oparciu o wcześniej definiowane progi ostrzegawcze oraz alarmowe i prezentuje wyniki tej oceny na 15” wyświetlaczu LCD. Sygnalizacja stanów odbywa się za pomocą zmian kolorów pionowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) przyporządkowywanych do odpowiedniego czujnika i odpowiedniej wartości mierzonej (wibracje maks., wibracje RMS, temperatura).
Za pomocą oprogramowania można przeglądać listę zdarzeń o przekroczeniach wartości krytycznych, braku komunikacji, konieczności wymiany baterii w czujniku. Dodatkowo można dodawać własne notatki z datą i czasem o przeprowadzonych naprawach, konserwacjach. Wszystkie wyniki pomiarowe z czujników gromadzone są w bazie danych, na podstawie których można przeglądać wykresy archiwalne, generować histogramy czasowe oraz raporty. Lokalna stacja diagnostyczna LDS-3 wyposażona jest w interfejs Ethernet do komunikacji z odbiornikami radiowymi, które mogą być łączone w sieć i dzięki temu zapewnić pokrycie większego obszaru w danej lokalizacji.

Najważniejsze cechy:

  • interfejs Ethernet do komunikacji z odbiornikami
  • rejestracja wyników pomiaru w bazie danych
  • dotykowy wyświetlacza LCD 15”
  • windows 10
  • możliwość przeglądania wykresów archiwalnych oraz generowania raportów
  • możliwość samodzielnego definiowania progów ostrzegawczych i alarmowych
  • obudowa ze stali nierdzewnej
  • interfejs GPRS (opcjonalne)
  • interfejs Wi-Fi (opcjonalne)

Przykładowy schemat działania systemu SDM-1 z lokalną stacją diagnostyczną: