Ognioszczelna skrzynia aparatury elektrycznej OSA-1000

osa

Ognioszczelna skrzynia aparatury elektrycznej OSA-1000/1, przeznaczona jest do zasilania i sterowania napędów kombajnu chodnikowego, wyposażonych w silniki jedno lub dwubiegowe. Napędy zasilane są z trójfazowej sieci prądu przemiennego o izolowanym punkcie neutralnym (IT) i napięciu nominalnym 1000V.
Do podstawowych zadań skrzyni należy wykonywanie czynności łączeniowych związanych z uruchamianiem poszczególnych napędów przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej współpracy elementów wyposażenia elektrycznego z zewnętrznymi systemami blokad, automatyki, łączności i ostrzegania.
Ognioszczelna skrzynia aparatury elektrycznej OSA-1000/1 zapewnia możliwość współpracy z operatorem kombajnu dzięki wykorzystaniu pulpitu sterowniczego PSK-01. Pulpit PSK-01, oprócz interfejsu szeregowego przeznaczonego do komunikacji z głównym sterownikiem kombajnu, zawiera również przełączniki z wyjściem stykowym przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania w obwodach uruchamiania (blokady) napędów lub awaryjnego zatrzymywania kombajnu.
Wyposażenie wewnętrzne skrzyni umieszczono w środku stalowej osłony o stopniu ochrony IP55. W charakterze osłony wykorzystano certyfikowaną osłonę ognioszczelną USO-170/3/1a, składającą się z jednej komory SKi-1/1, przeznaczonej do zabudowy iskrobezpiecznych elementów wyposażenia skrzyni, oraz trzech komór ognioszczelnych:
– komory dopływowej USO-4, zamykanej przy użyciu uchylnej pokrywy, przykręcanej śrubami do korpusu obudowy,
– komory głównej USO-2/1, zamykanej za pomocą drzwi osadzonych na zawiasach i wyposażonych w mechaniczną blokadę otwarcia,
– komory odpływowej USO-3, zamykanej przy użyciu uchylnej pokrywy, przykręcanej śrubami do korpusu obudowy.
Połączenia pomiędzy złączami kołnierzowymi poszczególnych komór ognioszczelnych osłony wykonano za pomocą śrub. Skrzynia OSA-1000/1 może być eksploatowana w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

osa1