Moduły pomiarowe i przekaźniki zabezpieczające

io1

Moduł wejść/wyjść SM-IO1, SM-IO1/N przeznaczony jest do monitorowania analogowych sygnałów iskrobezpiecznych, przekazywania wartości tych sygnałów poprzez łącze szeregowe oraz sterowania przy pomocy wyjść stykowych. Może on być np. elementem składowym stacji lokalnej SL-2, która wizualizuje pomiary lokalnie, jak również przesyła uzyskane dane na powierzchnię kopalni za pomocą iskrobezpiecznej linii telefonicznej.
Moduł pomiarowy SM-IO1… umożliwia monitorowanie sygnałów napięciowych i/lub prądowych z czujników pomiarowych. Moduł SM-IO1/N różni się od wykonania podstawowego SM-IO1 tym, że wejście nr 8 zostało wykonane w standardzie NAMUR.
Moduł SM-IO1… może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. W warunkach zagrożonych wybuchem musi być on instalowany w dodatkowej obudowie lub obudowie innych urzadzeń iskrobezpiecznych, o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP54.

io1-1

rpm8

Rejestrator parametrów maszyny SM-RPM8 przeznaczony jest do gromadzenia informacji związanej z funkcjonowaniem maszyn takich jak na przykład kombajn ścianowy, chodnikowy czy kolejka podwieszana. Dane procesowe są pozyskiwane ze sterownika maszyny z wykorzystaniem jednego lub kilku wybranych interfejsów cyfrowych będących na wyposażeniu rejestratora.
Protokół wymiany informacji jest ustalany z klientem. Informacja pozyskana zapisywana jest na karcie pamięci FLASH standardu micro SD. Moduł rejestratora SM-RPM8 przewidziany jest do zamontowania w ognioszczelnych komorach aparaturowych maszyn oraz wyłączników stycznikowych. Wymiary rejestratora mają kluczowe znaczenie w przypadku montażu urządzenia we wnętrzach silnie zabudowanych komór aparaturowych.

rpm8-1

io2

Iskrobezpieczny moduł wejść / wyjść przeznaczony jest do zastosowań w pulpitach operatorskich.
Moduł posiada 16 wejść dwustanowych (przyciski / styki) oraz 16 wyjść dwustanowych do sterowania kontrolkami LED. Transmisja danych z iskrobezpiecznego modułu wejść / wyjść odbywa się za pośrednictwem magistrali szeregowej CAN (protokół CANopen).
Iskrobezpieczny moduł wejść / wyjść, może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego przy zastosowaniu docelowej obudowy o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP54. Moduł SM-IO2 montowany jest w obudowie, przeznaczonej do mocowania na symetrycznej szynie TH 35-15 (wg PN-EN 60715:2007).
W przypadku, gdy moduł znajduje się jako pierwsze lub ostatnie urządzenie na magistrali CAN jest możliwość załączenia rezystora terminującego 120Ω za pomocą przełącznika znajdującego się w module. Dodatkowo urządzenie posiada dwa przełączniki do określania parametrów pracy (szybkości transmisji oraz numeru urządzenia magistrali CAN).

io2-1

ipcz1

Moduł interfejsu progowych czujników zbliżeniowych, typu IPCZ-2… przeznaczony jest do zamiany sygnałów z czujników z wyjściem typu NAMUR np. PCZ-1…, PCZ-2… na zmiany stanów wyjść stykowych.  Moduł interfejsu IPCZ-2i, IPCZ-2S2i, IPCZ-2Si przeznaczony jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Obwody wyjściowe czujników zbliżeniowych PCZ-x oraz obwody przekaźników modułu są obwodami iskrobezpiecznymi. Moduł w wykonaniu IPCZ-2, IPCZ-2S2, IPCZ-2S ma styki przeznaczone do włączenia w obwody nieiskrobezpieczne.
Moduł IPCZ-2… montowany jest w obudowie typu EG 90 przeznaczonej do mocowania na szynie EN 35mm. Moduł interfejsu progowych czujników zbliżeniowych, typu IPCZ-2… przeznaczony jest do zamiany sygnałów z czujników z wyjściem typu NAMUR np. PCZ-1…, PCZ-2… na zmiany stanów wyjść stykowych.
Moduł interfejsu IPCZ-2i, IPCZ-2S2i, IPCZ-2Si przeznaczony jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Obwody wyjściowe czujników zbliżeniowych PCZ-x oraz obwody przekaźników modułu są obwodami iskrobezpiecznymi. Moduł w wykonaniu IPCZ-2, IPCZ-2S2, IPCZ-2S ma styki przeznaczone do włączenia w obwody nieiskrobezpieczne.
Moduł IPCZ-2… montowany jest w obudowie typu EG 90 przeznaczonej do mocowania na szynie EN 35mm.

ipcz1-1

zpt1

Zespół do pomiaru temperatur w silnikach elektrycznych ZPT-1/A przeznaczony jest do stosowania w podziemiach kopalń. Zespół przeznaczony jest do zamontowania w skrzyniach aparatury elektrycznej kombajnów lub stacji kompaktowych. Zespół ZPT-1/A może być wykorzystywany do pomiaru temperatur we wszelkiego rodzaju urządzeniach wykorzystujących 4 pary termorezystorów Pt100, jednak przede wszystkim jest przeznaczony do pomiaru temperatur uzwojeń i łożysk silników elektrycznych maszyn dołowych zasilanych napięciem do 1000V. Zespół ZPT-1/A zabezpiecza wewnętrzne układy sterowania przed niekontrolowanym przerzutem napięcia zasilającego silnik.

zpt1-1

psi

Przekaźnik sterowniczy SM-PSi1 służy do sterowania urządzeń lub kontroli ciągłości uziemienia. Działanie przekaźnika sprowadza się do kontroli wejścia sterującego, wypracowania odpowiedniej decyzji o stanie przekaźnika wyjściowego i wysterowania przekaźnika wyjściowego. Alternatywnie, stan wyjść stykowych może być ustalany na podstawie danych wysłanych do przekaźnika przez interfejs RS-485 (iskro lub nieiskrobezpieczny), interfejs RS-422 (tylko iskrobezpieczny) albo interfejs CAN (tylko nieiskrobezpieczny).
Przekaźnik przystosowany jest do montażu na szynie EN 35 mm i przeznaczony jest do pracy w przestrzeni niezagrożonej wybuchem. Może być montowany np. w osłonie ognioszczelnej.
Przekaźnik posiada: iskrobezpieczne wejście sterujące, wyjście stykowe włączane w iskrobezpieczny tor zwrotny do potwierdzenia załączenia, nieiskrobezpieczny interfejs szeregowy RS-485 oraz iskrobezpieczny interfejs szeregowy RS-485/422, dwustanowe wejście nieiskrobezpieczne (informacja o załączeniu stycznika) oraz nieiskrobezpieczny styk wyjściowy (do załączania obwodu stycznika). Zależnie od wersji, znamionowa wartość napięcia zasilania wynosi 12V, 24V, 48V dla napięcia stałego i 24VRMS, 42VRMS dla napięcia przemiennego.

psi-1

amp2

Przekaźnik zabezpieczeniowy AMP-2/A przeznaczony jest głównie do ochrony asynchronicznych silników elektrycznych napędu maszyn i urządzeń instalowanych w podziemiach kopalń, takich jak kombajny, przenośniki itp.
Przekaźnik zabezpieczeniowy AMP-2/A realizuje następujące funkcje:
– ochrony silnika przed skutkami przeciążeń, zwarć
– i asymetrii prowadzących do uszkodzeń termicznych;
– kontroli rezystancji upływu obwodu zasilającego silnik;
– sygnalizacji stanu zabezpieczeń silnika za pomocą wyjść przekaźnikowych oraz indykatorów optycznych;

– przekazywania danych o prądach fazowych oraz stanie zabezpieczanego silnika poprzez łącze szeregowe do sterownika maszyny.
Przekaźnik zabezpieczający AMP-2/A przeznaczony jest do montażu w przestrzeniach nie zagrożonych wybuchem lub w ognioszczelnych komorach aparaturowych maszyn i urządzeń. Przekaźnik AMP-2/A montowany jest w obudowie modułowej EG 90 przystosowanej do mocowania na symetrycznej szynie EN 35 mm.

amp2-1

amp3

Przekaźnik zabezpieczeniowy AMP-3 przeznaczony jest głównie do ochrony asynchronicznych silników elektrycznych napędu maszyn i urządzeń instalowanych w podziemiach kopalń, takich jak kombajny, przenośniki itp. Może on być również stosowany do ochrony transformatorów (wersja z oprogramowaniem do zabezpieczania transformatorów).
Przekaźnik zabezpieczeniowy AMP-3 realizuje następujące funkcje:
– ochrony silnika przed skutkami przeciążeń, zwarć i asymetrii prowadzących do uszkodzeń termicznych;
– kontroli rezystancji upływu obwodu zasilającego – silnik;
– sygnalizacji stanu zabezpieczeń silnika za pomocą wyjść przekaźnikowych oraz indykatorów optycznych;
– przekazywania zawartości rejestru zdarzeń, danych o prądach fazowych oraz stanie zabezpieczanego silnika poprzez łącze szeregowe do sterownika maszyny.

– rejestracji zdarzeń o zadziałaniu poszczególnych zabezpieczeń oraz o wystąpieniu uszkodzeń wewnątrz przekaźnika;
Przekaźnik zabezpieczający AMP-3 przeznaczony jest do montażu w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem lub w ognioszczelnych komorach aparaturowych maszyn i urządzeń. Przekaźnik AMP-3 montowany jest w obudowie modułowej EG 90 przystosowanej do mocowania na symetrycznej szynie EN 35 mm.
Dzięki wbudowanym torom pomiarowym ze wzmacniaczami o programowanym wzmocnieniu, przekaźnik AMP-3 może być wykorzystany do zabezpieczenia urządzeń o prądzie znamionowym w przedziale 10 ÷ 400A. Nastawa wartości prądu znamionowego jak
i pozostałe nastawy, realizowana jest programowo, poprzez interfejs szeregowy za pomocą dedykowanego oprogramowania. Oprogramowanie to umożliwia parametryzację przekaźnika oraz odczyt rejestru zdarzeń.

amp3-1

wpnz1

Wskaźnik prądu i napięcia zasilania mierzy napięcie AC/DC do 1250 V oraz prąd AC za pośrednictwem przetworników prąd / napięcie.
Transmisja danych ze wskaźnika prądu i napięcia zasilania odbywa się za pośrednictwem magistrali szeregowej CAN (protokół CANopen) lub RS-485. Dodatkowo zmierzone wartości prądów i napięć prezentowane są na wyświetlaczu OLED (128×64 px).
Trzy diody LED sygnalizują obecność napięcia na poszczególnych fazach. Wskaźnik posiada wyjście przekaźnikowe sygnalizujące poprawną kolejność faz.

wpnz1-1

wpnz2

Wskaźnik prądu i  napięcia zasilania mierzy napięcie AC/DC do 1000 V oraz prąd AC lub AC/DC (LEM) za pośrednictwem przetworników  prąd / napięcie. Transmisja danych ze wskaźnika prądu i napięcia zasilania odbywa się za pośrednictwem magistrali szeregowej CAN (protokół CANopen).

wpnz2-1

wnz

Wskaźnik napięcia zasilania mierzy napięcie AC/DC do 500 V. Transmisja danych ze wskaźnika prądu i napięcia zasilania odbywa się za pośrednictwem magistrali szeregowej CAN (protokół CANopen).

wnz-1