AUDYT

W dniach 26-27.09.2019 w naszej firmie odbył się Audyt Nadzoru w zakresie Projektowania, produkcja, instalowanie i serwis urządzeń i systemów automatyki na terenie zamawiającego w szczególności w obiektach przemysłowych, w tym górniczych przeprowadzony przez Jednostkę Certyfikacyjną TUV NORD Polska Sp. z o.o.