Wdrożenie systemu monitorowania i sterowania linią produkcyjną

Firma Somar S.A wdrożyła system monitorowania procesów spawania w jednej z fabryk należącej do wiodącego producenta sprzętów AGD.  Celem wdrożenia  było usprawnienie zrobotyzowanej linii produkcyjnej, obniżenie kosztów produkcji, poprawienie jakości wytwarzanych spoin oraz identyfikacja wadliwie wykonanych detali.  System bazuje na rejestratorach pracy spawania RPS-3, które nadzorują pracę urządzeń spawalniczych. Operator jest ostrzegany o wadliwie wykonanej spoinie za pomocą sygnalizatora akustyczno-optycznego. Szczegóły wykrytej wady są prezentowane na dwóch panelach operatorskich. W skład prezentowanych informacji zaliczają się następujące dane :

  • data i godzina wystąpienia wady spawalniczej;
  • numer detalu;
  • numer spoiny oraz oznaczenie wady spawalniczej.

Dodatkowo system został wyposażony w stanowisko komputerowe podłączone  za pomocą sieci Ethernet do szafy sterowniczej. Na komputerze został zainstalowany dedykowany program RPS-Reader, który umożliwia szczegółową analizę procesu spawania wraz z możliwością całkowitej identyfikacji spoin na konkretnym detalu. Skutkiem analizy parametrów spawania jest informacja wysyłana do sterowania nadzorującego linię produkcyjną o wycofaniu detalu z dalszego etapu produkcji. To rozwiązanie znacząco obniża koszty produkcji.

Poniżej rysunek poglądowy :

Kopia_zapasowa_1_2b 2016 - PM15146 - whirpool_nowe