Ultradźwiękowy czujnik poziomu typu UCP-1

ucp

Ultradźwiękowy czujnik poziomu typu UCP-1a przeznaczony jest do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich. W połączeniu z czujnikiem prędkości przesuwu taśmy przenośnika może służyć również do pomiaru objętościowego strumienia materiałów – wykonanie UCP-1b. Czujnik UCP-1 jako urządzenie iskrobezpieczne może być instalowany w wyrobiskach kategorii „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach zaliczanych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, w górniczych zakładach wydobywczych. Stalowa obudowa czujnika wyposażona jest w komorę przyłączową. Do zasilania czujnika wymagane jest zasilanie iskrobezpieczne o nominalnym napięciu wyjściowym 12V DC. Czujnik UCP-1b wyposażony jest
w interfejs w standardzie NAMUR do podłączenia indukcyjnego czujnika zbliżeniowego jako czujnika prędkości przesuwu taśmy.
Do komunikacji z czujnikiem UCP-1 służy dwuprzewodowy interfejs RS-485 realizujący protokół uzgodniony z Użytkownikiem (standardowo MODBUS RTU).

ucp1