Systemy monitorowania dla górnictwa węglowego - Smok-2

System Smok przeznaczony jest do monitorowania maszyn i urządzeń pracujących na dole kopalń. Wersja oznaczona jako Smok-2 stanowi kolejną modyfikację systemu Smok-1 wdrażanego na kopalniach od roku 2000. Główną cechą nowego systemu jest spełnianie norm zharmonizowanych z Dyrektywami UE. Wszystkie zespoły systemu zastosowane w przedstawionym rozwiązaniu mają certyfikaty potwierdzające spełnienie dyrektywy ATEX. Uzyskano również opinie potwierdzające spełnienie wymagań norm zharmonizowanych z Dyrektywą EMC.

Dla realizacji systemu, w każdym monitorowanym obiekcie instaluje się dodatkowo zespoły, wchodzące w skład systemu Smok-2, które spełniają funkcje zbierania, przetwarzania i przekazywania danych.

W skład systemu do monitorowania kompleksu ścianowego wchodzą zespoły, które są montowane odpowiednio :

  • w kombajnie ścianowym;
  • w stacjach kompaktowych wyposażenia elektrycznego przy ścianie;
  • na pociągu aparaturowym;
  • w chodnikach przyścianowych;
  • w centrali telefonicznej;
  • na powierzchniowym stanowisku komputerowym.

SMoK-2 to druga generacja oprogramowania systemu monitorowania maszyn i urządzeń dołowych. System monitoruje również przepływ wody i emulsji w rurociągach kopalnianych.

Prowadząc własne prace rozwojowe SOMAR opracował i wdrożył u Klientów kolejne aplikacje systemu SMoK do monitorowania maszyn i urządzeń pracujących w podziemiach kopalń.

smok2-1smok2-2

Przykładowe plansze interface’u użytkownika  SmoK-2:

SMoK-2_xtra