Stanowiska Manualne

Sposobem umożliwiającym osiąganie wysokiej jakości złączy spawanych jest ciągłe monitorowanie
procesu spawania wraz z rejestracją i analizą parametrów spawania oraz weryfikacją osiąganych wyników
za pomocą systemu somARC.
SomARC dostarcza rzeczywiste dane o wartościach parametrów spawania z przebiegu powstawania każdej spoiny, złącza oraz produkcji wraz z analizą czasu trwania procesu i jego kosztach. System współpracuje z większością
urządzeń spawalniczych w takich procesach spawania łukowego jak spawanie elektrodą otuloną MMA, łukiem krytym SAW, MIG/MAG czy TIG.
SomARC realizuje swoje funkcję poprzez rejestrator parametrów spawania RPS monitorującym urządzenie spawalnicze oraz oprogramowanie nadrzędne RPS-Reader 3. Rejestrator w procesach manualnych służy do monitorowania i rejestrowania parametrów tj.: prądu spawania, napięcia łuku elektrycznego, prędkości podawania drutu elektrodowego, objętościowego natężenia przepływu gazu osłonowego oraz innych mających wpływ na proces spawania.
Ponadto rejestrator umożliwia wprowadzanie danych służących identyfikacji urządzeń spawalniczych, spawaczy za pomocą kart oraz czytnika RFID, a także czytnikiem kodów kreskowych numerów ściegów, spoin, WPS, zleceń, pozycji w zleceniach oraz materiałów spawalniczych.

somARC