Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze
rps_automatyczna
Innowacyjny system monitorowania spawania pozwala na:
• ocenę zgodności parametrów spawania z WPS
• analizę pracy robota spawalniczego
• bieżącą ocenę jakości złącza i wykrywanie niezgodności
• pomiar czasu jarzenia łuku oraz czasu pracy spawacza
• pomiar zużycia materiałów spawalniczych
• bieżący podgląd stanu realizacji zlecenia
Funkcjonalność:
• wizualizacja danych
• wprowadzanie dokumentów WPS
• ocena jakościowa spoin
• tworzenie i edycja raportów
• bieżące nadzorowanie procesu spawania
• archiwizacja danych
  Korzyści:
• udokumentowanie parametrów procesu spawania wraz z ich archiwizacją
• prezentacja na bieżąco parametrów spawania bezpośrednio obsłudze zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego
• sygnalizacja optycznie lub akustycznie ostrzeżeń i alarmów bezpośrednio  na stanowisku spawalniczym
• ocena kwalifikacji jakościowej detalu, dobry/wadliwy, natychmiast po zakończeniu spawania detalu
• wyeliminowanie wizualnej, uznaniowej oceny jakości spawania detalu
• bezpośrednie wskazywanie nr wadliwej spoiny
• raportowanie o zużyciu drutu elektrodowego i gazu osłonowego oraz czasu trwania procesu spawania dla każdego detalu i w wybranym okresie
• określanie liczby wykonanych detali z jednoczesną oceną jakości ich wykonania, w wybranym okresie
• ocena stopnia wykorzystania zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego poprzez udokumentowanie rzeczywistego  czasu pracy zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego istnieje możliwość negocjacji wysokości opłat za emisję  szkodliwych gazów
• możliwość analizowania na bieżąco procesu spawania na stanowisku komputerowym poza halą produkcyjną
• możliwość udostępniania danych z procesu spawania na stanowisku  zrobotyzowanym do zakładowego systemu  realizacji produkcji MES
Informacje o alarmach
• rodzaj alarmu
• błąd źródła prądu, podajnika, drutu elektrodowego/spoiwa, gazu osłonowego
• przekroczenie napięcia łuku elektrycznego, prądu spawania, podawania drutu elektrodowego/spoiwa, gazu osłonowego
• godzina rozpoczęcia i zakończenia alarmu
• czas trwania poszczególnych alarmów
• łączny czas trwania alarmów danego typu
Efektywność pracy operatorów
• sumaryczna liczba wykonanych detali
• liczba poprawnie wykonanych detali
• liczba wadliwie wykonanych detali
• łączny czas jarzenia łuku elektrycznego
• efektywność pracy operatora
• porównanie pracy operatorów
Analiza zlecenia (niezgodności spawalnicze)
• numer zlecenia
• typ detalu
• liczba poprawnie wykonanych detali
• liczba wadliwie wykonanych detali
• identyfikacja detalu
• nr identyfikacyjny, data wykonania, operator
• przyczyna nieprawidłowości
• błąd źródła prądu, podajnika, drutu elektrodowego/spoiwa, gazu osłonowego
• przekroczenie napięcia łuku elektrycznego, prądu spawania, podawania drutu elektrodowego/spoiwa, gazu osłonowego
Raporty specjalne
• koszt wykonania detalu
• koszt pracy operatora, koszty zużytych materiałów
• koszt realizacji zlecenia