SYSTEM MONITOROWANIA PROCESÓW SPAWANIA MOPS

System monitorowania spawania MOPS pozwala na ocenę zgodności parametrów spawania z WPS, analizę pracy, bieżącą ocenę jakości złącza i wykrywanie niezgodności, pomiar czasu jarzenia łuku oraz czasu pracy spawacza, pomiar zużycia materiałów spawalniczych, bieżący podgląd stanu realizacji zlecenia.

Funkcjonalność systemu MOPS pozawala na wizualizację danych, wprowadzanie dokumentów WPS, ocena jakościowa spoin, tworzenie i edycja raportów, bieżące nadzorowanie procesu spawania, archiwizację danych.

Korzyści :

• obniżenie kosztów produkcji
• zoptymalizowanie procesu produkcji

• udokumentowanie parametrów procesu spawania wraz z ich archiwizacją
• prezentacja na bieżąco parametrów spawania bezpośrednio obsłudze zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego
• sygnalizacja optycznie lub akustycznie ostrzeżeń i alarmów bezpośrednio  na stanowisku spawalniczym
• ocena kwalifikacji jakościowej detalu, dobry/wadliwy, natychmiast po zakończeniu spawania detalu
• wyeliminowanie wizualnej, uznaniowej oceny jakości spawania detalu
• bezpośrednie wskazywanie nr wadliwej spoiny
• raportowanie o zużyciu drutu elektrodowego i gazu osłonowego oraz czasu trwania procesu spawania dla każdego detalu i w wybranym okresie
• określanie liczby wykonanych detali z jednoczesną oceną jakości ich wykonania, w wybranym okresie
• ocena stopnia wykorzystania zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego poprzez udokumentowanie rzeczywistego  czasu pracy zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego istnieje możliwość negocjacji wysokości opłat za emisję  szkodliwych gazów
• możliwość analizowania na bieżąco procesu spawania na stanowisku komputerowym poza halą produkcyjną
• możliwość udostępniania danych z procesu spawania na stanowisku  zrobotyzowanym do zakładowego systemu  realizacji produkcji MES

Poniżej przedstawiamy schemat działania systemu MoPS:

Mops_PL