Somatic

System SOMATIC składa się z elementów przystosowanych do montażu zatrzaskowego na symetrycznej szynie TH 35-15 (wg PN-EN 60715). Modułowa konstrukcja systemu pozwala na zestawienie elementów w dowolnej konfiguracji. System obejmuje dwie grupy modułów bazowych (nadrzędnych) oraz szereg modułów podporządkowanych przeznaczonych do pomiaru, sterowania i komunikacji. Grupa modułów nadrzędnych (pełniących funkcję programowalnych jednostek centralnych „CPU”) stanowi element bazowy iskrobezpiecznego sterownika programowalnego, natomiast grupa (modułów pośredniczących) odpowiedzialna jest za realizację prostych systemów wejść/wyjść o elastycznej konfiguracji sprzętowej.
SOMATIC jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do realizacji układów monitorowania lub sterowania pracą maszyn, urządzeń i obiektów technologicznych w górnictwie. Całkowicie iskrobezpieczna budowa elementów systemu umożliwia sto-sowanie ich w zakładach górniczych metanowych (w dowolnej koncentracji metanu – budowa „ia”), w wyrobiskach zaliczanych do stopnia a, b, lub c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

somatic1 somatic2 somatic3 somatic4 somatic5 somatic6 somatic7 somatic8 somatic9 somatic10 somatic11