SYSTEM DIAGNOSTYKI MASZYN SDM-1

Tworzymy wysokospecjalistyczne techniki monitorowania procesów przemysłowych poprzez zastosowanie bezprzewodowych systemów diagnostycznych, pozwalających monitorować stan maszyn oraz ostrzegać przed awariom jak i uszkodzeniem głównych podzespołów odpowiedzialnych za poprawną pracę maszyn. System SDM-1 może działać z suwnicami, przenośnikami taśmowymi, ale również z przenośnikami zgrzebłowymi, przesiewaczami, wentylatorami przemysłowymi, kompresorami oraz innymi maszynami wirującymi. Dzięki zastosowaniu systemu SDM-1 nasi klienci są w stanie zmniejszyć koszty produkcji, zapewnić bezpieczeństwo, zapobiegać poważnym awarią. Ponadto SDM-1 pozwala na:

– zoptymalizowanie planowania terminów serwisu i remontów,

– dokonywanie oceny pracy części zamiennych i zespołów w okresie gwarancji, co daje możliwość lepszego egzekwowania warunków gwarancji,

– zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w obchody instalacji,

– wzrost kompetencji eksperckich pracowników dozoru technicznego instalacji,

– zmniejszenie ryzyka występowania zagrożeń pożarowych – negocjacje warunków ubezpieczenia instalacji

Poniżej przedstawiamy film edukacyjny w którym szybko i konkretnie wyjaśniamy założenia systemu, przedstawiamy produkty i pokazujemy korzyści:

System diagnostyki maszyn SDM-1 oparty jest na zastosowaniu innowacyjnych bezprzewodowych czujników drgań. Podstawowym urządzeniem naszego systemu jest czujnik drgań i temperatury typu WS-VT1. Poniżej przedstawiamy krótki spot dotyczący tego produktu:

Bazę czujników składających się na system SDM-1 uzupełniają :

– Bezprzewodowy czujnik drgań i temperatury WS – VT2

– Bezprzewodowy czujnik drgań i temperatury WS – VT3

– Bezprzewodowy czujnik ciśnienia i temperatury WS-PT1

– Bezprzewodowy czujnik temperatury WS-TIR1

– Bezprzewodowy czujnik wilgotności i temperatury WS – HT1

Wszystkie typy czujników przesyłają zgromadzone dane za pomocą komunikacji radiowej do odbiorników radiowych, lub stacji lokalnych. W zależności od potrzeb klienta przedstawiamy najlepszą, indywidualnie dobraną i dostosowaną konfigurację.

Odbiorniki radiowe systemu SDM-1:

– Iskrobezpieczny odbiornik radiowy ITR -1

– Odbiornik radiowy ITR -2

Stacje lokalne systemu SDM-1:

– Stacja lokalna LDS – 1

– Stacja lokalna LDS – 2

– Stacja lokalna LDS – 3

– Iskrobezpieczny mobilny koncentrator danych MDC-1

Do zarządzania systemem SDM-1 dostarczamy oprogramowanie umożliwiające rzeczywisty podgląd, raportowanie i zarządzanie typu SCADA.

Wszystkie karty katalogowe w których znajduje się więcej szczegółowych informacji urządzeń systemu SDM-1 do pobrania poniżej:

http://somar.home.pl/doc_ftp/Katalog – PDF_small.pdf

Przykładowe wdrożenie systemu SDM-1 na wentylatorach młynowych: