Separatory

sv1

Moduł separatora sygnału wizji SM-SV1 zapewnia oddzielenie galwaniczne pomiędzy iskrobezpiecznym wejściem analogowego sygnału wizji z kamer telewizyjnych, a wyjściem nieiskrobezpiecznym. Jest on przeznaczony do zabudowy poza przestrzenią zagrożoną wybuchem lub w osłonie ognioszczelnej, głównie w podziemiach górniczych zakładów wydobywczych. Do zasilania separatora sygnału wizji SM-SV1 wykorzystywane jest napięcie stałe 9÷36V, doprowadzone z nieiskrobezpiecznego zasilacza.
Standardowy poziom sygnału wizji na wejściu i wyjściu separatora wynosi 1Vpp. Istnieje możliwość korekcji wzmocnienia sygnału wejściowego za pomocą potencjometru. Istnieją dwa podstawowe wykonania separatora: z wejściem symetrycznym i niesymetrycznym.
Separator SM-SV1 wyposażony jest w diody świecące LED sygnalizujące obecność napięć zasilania po stronie iskrobezpiecznej i nieiskrobezpiecznej oraz diodę do sygnalizacji obecności sygnału synchronizacji w wejściowym sygnale wizji. Wyjście separatora jest zawsze wyjściem niesymetrycznym.

sv1-1

sc1

Separator magistrali SM-SC1/.. oddziela galwanicznie magistralę CAN iskrobezpieczną od magistrali CAN nieiskrobezpiecznej, umożliwiając wymianę informacji pomiędzy obwodami iskrobezpiecznymi i nieiskrobezpiecznymi. Separator może być montowany jedynie w przestrzeni niezagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (oraz palnych mieszanin gazów) lub w przypadku obszarów zagrożonych wybuchem we wnętrzu obudowy ognioszczelnej.

Magistrale CAN oddzielone są od siebie za pomocą bariery transoptorowej. Separator od strony iskrobezpiecznej nie wymaga zasilania, zaś obwód nieiskrobezpieczny wymaga zasilania 12V DC, 24V DC, 42V AC lub 48V DC zależnie od wersji urządzenia. Zakres napięć zasilania ustalany jest na etapie produkcji (wg życzenia Klienta). Obudowa separatora o wymiarach 22,5 x 100 x 115mm przystosowana jest do montażu na szynie EN-35.

sc1-1

sr1

Separator magistrali szeregowej SM-SR1 oddziela galwanicznie magistrale iskrobezpieczną od nieiskrobezpiecznej, umożliwiając wymianę informacji pomiędzy obwodami iskrobezpiecznymi i nieiskrobezpiecznymi. Każda z magistral może pracować w standardzie RS-485 lub RS-422 (w wersji dwu lub cztero przewodowych). Ponadto moduł może realizować dodatkowe funkcje, np. konwersję protokołów. Urządzenie wyposażone jest w nieiskrobezpieczną magistralę CAN. Magistrala ta jest przeznaczona do celów diagnostycznych. Urządzenie jest przeznaczone do mocowania na symetrycznej szynie EN 35mm. Separator może być montowany jedynie w przestrzeni niezagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego lub w przypadku obszarów zagrożonych wybuchem we wnętrzu osłony ognioszczelnej.
Magistrale iskrobezpieczne są oddzielone galwanicznie od siebie za pomocą bariery optycznej. Separator wymaga zasilania jedynie od strony nieiskrobezpiecznej. Zależnie od wersji, znamionowa wartość napięcia zasilania wynosi 12V, 24V, 48V dla napięcia stałego i 24VRMS, 42VRMS dla napięcia przemiennego.

sr1-1

sp2

Separator magistrali SP2, oddziela galwanicznie dwie magistrale RS-422, umożliwiając wymianę informacji pomiędzy obwodami nieiskrobezpiecznym oraz iskrobezpiecznym. Obwód nieiskrobezpieczny jest umieszczony wewnątrz ognioszczelnej komory aparaturowej (np. wyłącznika stycznikowego). Separator wyposażony jest z jednej strony w przepust ognioszczelny oraz z drugiej w iskrobezpieczną komorę przyłączową do podłączenia magistrali iskrobezpiecznej. Separatory w wersji SP2A, SP2B, SP2E, SP2H i SP2I różnią się wykonaniem przyłącza/gwintu ognioszczelnego. Separator SP2x łączy się z obwodem nieiskrobezpiecznym za pomocą wiązki sześciu kolorowych przewodów. Do podłączenia magistrali iskrobezpiecznej przewidziano dwa wpusty oraz dwie listwy przyłączowe po 6 zacisków każda (dla magistrali wchodzącej i wychodzącej). Magistrala iskrobezpieczna jest oddzielona galwanicznie od nieiskrobezpiecznej za pomocą bariery transoptorowej. Układy interfejsowe separatora są zasilane z zewnątrz, po stronie iskrobezpiecznej napięciem stałym o wartości 12V, a po stronie nieiskrobezpiecznej napięciem stałym o wartości 5V.

sp2_1

sp6

Iskrobezpieczny separator magistrali SM-SP6 oddziela galwanicznie dwie magistrale typu RS-422 i/lub RS-485, umożliwiając wymianę informacji pomiędzy dwoma różnymi obwodami iskrobezpiecznymi. Ponadto moduł może realizować dodatkowe funkcje, np. konwersję protokołów. Urządzenie jest przystosowane do mocowania na symetrycznej szynie EN 35 mm. Moduł przeznaczony jest do pracy w urządzeniach iskrobezpiecznych pracujących
w atmosferze zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w podziemiach górniczych zakładów wydobywczych i wówczas musi być instalowany w obudowach ze stopniem ochrony min. IP54.
Magistrale iskrobezpieczne są oddzielone galwanicznie od siebie za pomocą bariery transoptorowej.
Układy interfejsowe separatora są zasilane z zewnątrz napięciem stałym o wartości znamionowej 12V. Obwód magistrali separowanej galwanicznie zasilany jest poprzez wewnętrzną, izolowaną przetwornicę DC/DC.

sp6-1