RPS-3

Rps3

Rejestrator parametrów spawania typu RPS-3 służy do monitorowania i rejestracji parametrów spawania łukowego takimi metodami jak MMA, MIG/MAG, TIG oraz SAW.
Rejestrator RPS-3 nie wymaga dodatkowych zewnętrznych czujników do monitorowania podstawowych parametrów. Dane pobierane są bezpośrednio z układów pomiarowych i sterowniczych urządzenia spawalniczego poprzez dostępny interfejs komunikacyjny (CAN, RS-232, RS-422/485). Parametry monitorowane i rejestrowane w standardzie to:
– natężenie prądu spawania,
– napięcie łuku elektrycznego,
– prędkość podawania drutu elektrodowego
– objętościowe natężenie przepływu gazu osłonowego.
Rejestrator może być dostosowany do rejestracji innych danych przesyłanych kanałem komunikacyjnym.

Rejestrator jest wyposażony w wyświetlacz ciekło-krystaliczny LCD, wygodny interfejs użytkownika oraz wbudowany czytnik kart RFID do identyfikacji użytkowników.
Możliwe jest podłączenie do rejestratora dodatkowych urządzeń takich jak czytnik kodów kreskowych w celu wprowadzania: numerów zleceń, dokumentów WPS, rodzajów stosowanych materiałów spawalniczych itp.
Do współpracy z rejestratorami RPS-3 opracowano oprogramowanie na PC o nazwie RPS-Reader 3. Dane z RPS-3 mogą być pobierane „on-line” za pomocą sieci Ethernet (opcjonalnie WiFi), lub przenoszone za pomocą pamięci przenośnej USB.
Rejestrator zasilany jest bezpośrednio z urządzenia spawalniczego lub zewnętrznym źródłem zasilania. Mocowany jest na urządzeniu spawalniczym lub w jego pobliżu za pomocą specjalnego uchwytu.

Rps3_1