RPS-2

rps2

Rejestrator parametrów spawania typu RPS-2 służy do monitorowania i rejestrowania parametrów spawania łukowego takimi metodami jak MMA, MIG/MAG, TIG oraz SAW.
Wersja podstawowa rejestratora umożliwia pomiar oraz rejestrację prądu spawania, napięcia łuku elektrycznego, prędkości podawania drutu elektrodowego oraz objętościowego natężenia przepływu gazu osłonowego.
Na życzenie Klienta możliwe jest wykonanie specjalne rejestratora celem monitorowania i rejestracji temperatury materiału spawanego, topnika, prędkości spawania i innych danych mających wpływ na proces spawania. Rozbudowana wersja rejestratora umożliwia generowanie sygnałów ostrzegawczych informujących użytkownika o przekroczeniach zadanych parametrów spawania lub o zastosowaniu niewłaściwych materiałów spawalniczych.
Modułowa konstrukcja rejestratora umożliwia jego wykonanie i montaż wewnątrz urządzenia spawalniczego, z wyprowadzeniem uproszczonego interfejsu użytkownika z zastosowaniem diod LED lub na zewnątrz urządzenia spawalniczego w oddzielnej osłonie. Interfejs użytkownika stanowi wtedy wyświetlacz LCD, przyciski do obsługi rejestratora oraz detektor kart zbliżeniowych.
Rejestrator umożliwia podgląd aktualnie rejestrowanych wielkości z użyciem wyświetlacza LCD. Niezależnie od wykonania przenoszenie zapisanych informacji do komputera odbywa się za pomocą pamięci przenośnej poprzez interfejs USB. W przypadku zastosowania interfejsu przewodowego sieci Ethernet lub w wykonaniu specjalnym interfejsu bezprzewodowego WIFI, istnieje możliwość zdalnej obserwacji rejestrowanych parametrów spawania, odczytu plików rejestracji i ich zapisu na dysk komputera oraz prowadzenie parametryzacji rejestratora.
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych umożliwia identyfikację spawacza dzięki zbliżeniu do czytnika jego indywidualnej karty.
Możliwe jest podłączenie do rejestratora dodatkowych urządzeń takich jak czytnik kodów kreskowych w celu wprowadzenia numerów zleceń, dokumentów WPS, rodzajów stosowanych materiałów spawalniczych itp.
Rejestrator współpracuje z oprogramowaniem RPS-Reader 3 umożliwiającym odczyt, wizualizację, archiwizację i zaawansowaną analizę zarejestrowanych parametrów spawania.

rps2_1