Radiowy transceiver ITR-2

Transceiver radiowy ITR-2 jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z systemem monitorowania i diagnostyki maszyn. Zbiera dane wysyłane drogą radiową przez bezprzewodowe przetworniki drgań i temperatury, i przekazuje je przez sieć Ethernet do kontrolera nadrzędnego.
Zakres częstotliwości pracy łącza radiowego pokrywa pasmo 868 MHz. Do określenia stanu pracy służą dwa sygnalizatory optyczne. Kable do wnętrza urządzenia wprowadza się przez dławnice kablowe. Urządzenie może być zasilane napięciem 12..48 V DC bezpośrednio z zewnętrznego zasilacza lub z wykorzystaniem infrastruktury sieć Ethernet (technologia Power over Ethernet). Napięcie zasilające może być redystrybuowane przez kable sieci Ethernet do kolejnych urządzeń. Zależnie od wersji urządzenia, wartość wyjściowego napięcia zasilającego może być podwyższona do wartości nominalnej („regeneracja sygnału”). Maksymalna długość kabli sieci Ethernet wynosi 100 m. Możliwa jest zabudowa akumulatora wewnątrz urządzenia, co pozwala na gromadzenie danych z czujników pomiarowym w przypadku braku zewnętrznego napięcia zasilającego i braku połączenia z urządzeniem nadrzędnym.

Najważniejsze cechy:

  • wymiana danych drogą radiową
  • komunikacja kablowa za pomocą sieci Ethernet
  • zasilanie za pomocą sieci Ethernet
  • wbudowany trzy portowy switch Ethernetowy
  • sygnalizacja optyczna stanów diagnostycznych
  • wbudowany akumulator na wypadek zaników zasilania