OSA-1000 Ognioszczelna skrzynia aparatury elektrycznej

Kolejna OSA-1000 opuściła mury naszej firmy. Przeznaczona jest do zasilania i sterowania napędów kombajnu chodnikowego, wyposażonych w silniki jedno- lub dwubiegowe. Napędy zasilane są z trójfazowej sieci prądu przemiennego o izolowanym punkcie neutralnym (IT) i napięciu nominalnym 1000V.
Do podstawowych zadań skrzyni należy wykonywanie czynności łączeniowych związanych z uruchamianiem poszczególnych napędów przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej współpracy elementów wyposażenia elektrycznego z zewnętrznymi systemami blokad, automatyki, łączności i ostrzegania.
Ognioszczelna skrzynia aparatury elektrycznej OSA-1000/1 zapewnia możliwość współpracy z operatorem kombajnu dzięki wykorzystaniu pulpitu sterowniczego PSK-01. Pulpit PSK-01, oprócz interfejsu szeregowego przeznaczonego do komunikacji z głównym sterownikiem kombajnu, zawiera również przełączniki z wyjściem stykowym przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania w obwodach uruchamiania (blokady) napędów lub awaryjnego zatrzymywania kombajnu.

OSA-1000