Oprogramowanie RPS-Reader 3

reader

Oprogramowanie RPS-Reader 3 służy do pobierania, wizualizacji, przetwarzania i archiwizowania danych
z rejestratorów parametrów spawania z rodziny RPS.
RPS-Reader 3 działa w trybie on-line dając użytkowniko-wi wgląd w parametry spawania, wykonywanej pracy.
Dane historyczne zapisane w bazie danych mogą być
w dowolny sposób przetwarzane i wykorzystane do generowania raportów pracy z dowolnie określonych przedziałów czasu. Oprogramowanie pozwala na przeprowadzenie analizy pracy według spawaczy lub urządzeń spawalniczych zarówno w trybie „on-line” jak i w raportach.

Bardziej zaawansowana wersja RPS-Reader 3 GOLD posiada wbudowany edytor dokumentów WPS, system oceny spoin oraz funkcje do obsługi czytnika kodów kreskowych. Te dodatkowe funkcje pomagają uspra-wnić kontrolę jakości.
Wersja jednostanowiskowa RPS-Reader 3 GOLD pozwa-la również na wzbogacenie bazy danych o informacje
o zleceniach przydatne w zarządzaniu produkcją.
RPS-Reader 3 występuje również jako wersja serwerowa PLATINUM SERVER, w której wielu klientów-PC korzysta ze wspólnej bazy danych zapisanej na serwerze. Istnieje możliwość integracji oprogramowania RPS-Reader 3
z systemem ERP funkcjonującym u klienta.

reader-1