Ogłoszenie o Planie podziału spółki

Zarząd SOMAR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407623, NIP 6340196270, REGON 003601740, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 535 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych udostępnia Plan Podziału spółki SOMAR S.A. o treści jak w załączniku.

Plan podziału został przygotowany na podstawie art. 533 i 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z zamiarem podziału spółki SOMAR S.A. z siedzibą w Katowicach przez wydzielenie, zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Dokument można zobaczyć klikając w poniższy odnośnik:

Plan Podzialu Spółki