Nowa kamera iskrobezpieczna KTi-6

Przedstawiamy nową kamerę iskrobezpieczną typu KTi-6. Służy do przekazywania obrazu w czasie rzeczywistym z pomieszczeń zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego – grupa I,
oraz z pomieszczeń zaklasyfikowanych do stref 0, 1, 2 (G) lub 20, 21, 22 (D) – grupa II. Obwody wyjściowe kamery charakteryzują się poziomem zabezpieczenia  „ia”.

KTi-6_rek

Poniżej przedstawiamy pełną kartę katalogową :

KTi-6