Nasze cele strategiczne

Celami strategicznymi firmy SOMAR są:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem poszukiwania wysokospecjalizowanych metod i technik monitorowania procesów przemysłowych,
  • opracowywanie nowoczesnych i niezawodnych systemów automatyki i monitorowania procesów w górnictwie węglowym, górnictwie miedzi, spawalnictwie i innych gałęziach przemysłu,
  • tworzenie oprogramowania umożliwiającego realizację sterowania i monitorowania maszyn i urządzeń, wspomagającego podejmowanie decyzji przez służby techniczne i kadrę zarządzającą,
  • produkcja systemów automatyki i monitorowania maszyn i urządzeń.