System monitorowania parametrów oleju w przekładniach napędowych MPO

Wieloparametrowy czujnik oleju WCO-1 służy do pomiaru poziomu, temperatury oleju i wykrywania obecności wody w przekładniach napędowych maszyn górniczych. Czujnik oleju WCO-1 ma wykonanie iskrobezpieczne i może on być instalowany w wyrobiskach kategorii „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach zaliczanych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, w górniczych zakładach wydobywczych; zgodnie z właściwościami określonymi przez cechę budowy przeciwwybuchowej  I M2 Ex ib I Mb. Wieloparametrowy czujnik oleju WCO-1 wyposażony jest w przyłącze procesowe w postaci sondy bagnetowej ze stali nierdzewnej do pomiaru temperatury i poziomu oraz wykrywania obecności wody w oleju.

wco-1

Czujnik WCO-1 wyposażony jest w 4 stykowe złącze  elektryczne. Dwa styki służą do zasilania czujnika napięciem  12V DC z zasilacza iskrobezpiecznego, dwa pozostałe stanowią interfejs komunikacyjny  RS-485. Oprócz interfejsu komunikacyjnego czujnik WCO-1 wyposażono w diody świecące LED do indykacji poziomu oleju oraz obecności napięcia zasilania. Część pomiarowa jest odseparowana galwanicznie od napięcia zasilania oraz galwanicznie połączona z metalową obudową bagnetu pomiarowego. Czujnik WCO-1 za pomocą izolowanego interfejsu RS-485 komunikuje się z układami nadrzędnymi. Adres czujnika WCO-1 na magistrali RS-485 jest ustalany na zadajniku dostępnym po zdjęciu pokrywy czujnika.

wco-2

System monitorowania przekładni napędowych stanowi kompletne rozwiązanie przeznaczone do bieżącego nadzoru i diagnostyki przekładni napędowych eksploatowanych w górnictwie węglowym.

Zakres monitorowanych parametrów obejmuje:

  • pomiar prędkości lub przyspieszenia drgań mechanicznych korpusu przekładni z wykorzystaniem iskrobezpiecznych  przetworników drgań(1). Pomiar drgań może odbywać się w kilku wybranych punktach na korpusie przekładni,
  • pomiar temperatury korpusu przekładni z wykorzystaniem czujników temperatury (2) typu PT100 lub przetworników z interfejsem 4-20mA,
  • pomiar poziomu oraz temperatury oleju w przekładni z wykorzystaniem Wieloparametrowego czujnika oleju typu  WCO-1 (3). Sonda czujnika pozwala również na wykrycie obecności wody w oleju przekładniowym. Dodatkową funkcjonalnością czujnika jest pomiar dopuszczalnego czasu eksploatacji oleju.
  • sygnały z czujników oraz przetworników pomiarowych koncentrowane są w stacji pomiarowej APS-2 (4 ) z zastosowaniem modułowego systemu pomiarowo-sterującego SOMATIC.

Konfiguracja systemu zapewnia obsługę wszystkich wymienionych sygnałów pomiarowych oraz umożliwia swobodną rozbudowę o dodatkowe moduły pomiarowe lub komunikacyjne, zwiększając w ten sposób zakres oraz możliwości wykorzystania systemu monitorowania. Wielkości mierzone wizualizowane są na lokalnym wyświetlaczu graficznym LCD. Istnieje możliwość prezentacji cyfrowej lub graficznej danych pomiarowych, np. w postaci przebiegów. Dane pomiarowe mogą zostać rejestrowane w pamięci wewnętrznej stacji pomiarowej. System monitorowania jest przygotowany do transmisji danych z wykorzystaniem dostępnych w podziemiach kopalń mediów transmisyjnych, takich jak transmisja  modemowa z wykorzystaniem linii teletechnicznej lub światłowodowa w standardzie Ethernet.

wco-3