Monitory lokalne

mol1

Monitor lokalny MOL-1 przeznaczony jest do obserwacji obiektów i pomieszczeń prowadzonych w strefie zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Przystosowany jest do współpracy z urządzeniami zapewniającymi dostarczenie iskrobezpiecznego sygnału wizyjnego w standardzie “composite video 1Vpp”, w szczególności z iskrobezpiecznymi kamerami przemysłowymi.
Obraz jest prezentowany na ekranie LCD o przekątnej 7’’.
Monitor wymaga zasilania zasilaczem iskrobezpie-cznym o znamionowym napięciu wyjściowym 12V
i stopniu zabezpieczenia ib.

mol1-1

mol2

Monitor lokalny MOL-2 przeznaczony jest do prezentacji obrazów z maks. czterech przemysłowych kamer telewizyjnych w warunkach zagrożenia wybuchem me-tanu i/lub pyłu węglowego, umożliwiając obserwację obiektów i prac prowadzonych w strefach zagrożonych wybuchem.
Zależnie od wykonania, sygnałami wejściowymi mogą być sygnały w standardzie Composite Video (CVBS) iskrobezpieczne elektryczne lub optyczne, transmitowane światłowodem. Każde z czterech wejść może być przystosowane do podłączenia przewodu koncentrycznego 75Ω, skrętki, światłowodu jednomodowego lub wielomodowego.
Obraz prezentowany jest na wyświetlaczu LCD o przekątnej 15”, 17” lub 19”, i może być dzielony na cztery pola, z zachowaniem możliwości prezentacji obrazu wybranej kamery na pełnym ekranie.
Wybór sposobu wyświetlania obrazów dokonywany jest przyciskami montowanymi na pokrywie komory iskrobezpiecznej. Istnieje również możliwość automatycznego, sekwencyjnego przełączania wyświetlanych obrazów.

mol2-1