Moduły transmisji danych

am5

Analogowy modem telefoniczny SM-AM5 jest podzespołem przeznaczonym do stosowania w systemach transmisji danych, wykorzystujących do przesyłu informacji jednoparowe iskrobezpieczne linie telefoniczne. Modem SM-AM5 może być instalowany w urządzeniach zabudowanych w pomieszczeniach kategorii „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
Modem telefoniczny SM-AM5 przystosowany jest do zasilania napięciem 12V DC. Jest wykonany w obudowie przystosowanej do mocowania na symetrycznej szynie EN 35mm. Modem SM-AM5 łączy się, poprzez zaciski z jednej strony, z pojedynczą parą przewodów wyodrębnionej linii telefonicznej, z drugiej strony – z urządzeniem przystosowanym do szeregowej wymiany informacji. Modem wyposażony jest w interfejs szeregowy standardu RS-422/RS-485. Wybór pomiędzy RS-422  (4 przewody) i RS-485 (2 przewody) dokonywany jest za pomocą mikroprzełączników umieszczonych w modemie. Szybkość transmisji danych w linii telefonicznej ustala się automatycznie i w zależności od stanu łącza osiąga wartość z przedziału 2400 a 33600 bitów/s.

am5-1

am6

Analogowy modem telefoniczny SM-AM6 jest podzespołem przeznaczonym do stosowania w systemach transmisji danych, wykorzystujących do przesyłu informacji jednoparowe iskrobezpieczne linie telefoniczne. Modem SM-AM6 może być instalowany w urządzeniach zabudowanych w pomieszczeniach kategorii „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
Modem telefoniczny SM-AM6 przystosowany jest do zasilania napięciem 12V DC. Jest wykonany w obudowie przystosowanej do mocowania na symetrycznej szynie EN 35mm. Modem SM-AM6 łączy się, poprzez zaciski z jednej stro-ny, z pojedynczą parą przewodów wyodrębnionej linii telefonicznej, z drugiej strony – z urządzeniem przystosowanym do szeregowej wymiany informacji. Modem wyposażony jest w interfejs szeregowy standardu RS-422/RS-485. Szybkość transmisji danych w linii telefonicznej ustala się automatycznie i w zależności od stanu łącza osiąga wartość z przedziału 2400 a 33600 bitów/s.

am6-1

switch

Switche światłowodowe typu SFX-100M stanowią rodzinę przełączników sieci Ethernet wyposażonych
w porty optyczne, przeznaczone do transmisji danych przez włókna światłowodów. Switch światłowodowy może być montowany w przestrzeni niezagrożonej wybuchem metanu (lub innych palnych mieszanin powietrza i gazów) lub wewnątrz osłony ognioszczelnej. Włókna optyczne przewodów światłowodowych podłączonych do portów optycznych switcha mogą być instalowane bezpośrednio w strefie zagrożenia wybuchem metanu lub/i pyłu węglowego przy dowolnej koncentracji metanu. Poszczególne wersje urządzeń różnią się między sobą liczbą portów (optycznych i elektrycznych), typem obudowy i oprogramowaniem. Każdy switch, niezależnie od wykonania, posiada port lub porty optyczne wykonane w standardzie 100BaseFX, przystosowane do podłączenia światłowodów jednomodowych. Maksymalny zasięg transmisji danych wynosi 40km.

Typy urządzeń:
– niezarządzalny, 4 porty Ethernet 10/100Base T(X) + 1 port światłowodowy 100BaseFX (op is): SFX100M-305
– niezarządzalny, 6 portów Ethernet 10/100Base T(X) + 2 porty światłowodowe Ethernet 100BaseFX (op is): SFX100M-308
– niezarządzalny, 14 portów Ethernet 10/100Base T(X) + 2 porty światłowodowe 100BaseFX (op is): SFX-100M-316
– zarządzalny, 6 portów Ethernet 10/100Base T(X) + 2 porty światłowodowe 100BaseFX (op is): SFX100M-505A
– zarządzalny, 14 portów Ethernet 10/100Base T(X) + 2 porty światłowodowe 100BaseFX (op is): SFX100M-508A
– moduł interfejsu PM, 1 port Ethernet 100BaseFX (op is): SFX100M-1SSC
– moduł interfejsu PM, 2 porty Ethernet 100BaseFX (op is): SFX100M-2SSC
– moduł interfejsu PM, 4 porty Ethernet 10/100Base T(X) + 2 porty światłowodowe 100BaseFX (op is): SFX100M-2SSC4TX
– moduł interfejsu PM, 4 porty Ethernet 10/100Base T(X) + 4 porty światłowodowe 100BaseFX (op is): SFX100M-4SSC2TX
– moduł interfejsu PM, 2 porty Ethernet 10/100Base T(X) + 6 portów światłowodowych 100BaseFX (op is): SFX100M-6SSC

switch-1

itr

Iskrobezpieczny transceiver radiowy jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z radiowymi dołowymi systemami pomiarowymi (np. bezprzewodowym czujnikiem ciśnienia PCs-3) i identyfikacyjnymi (np. TAG TG-1). Informacje odebrane drogą radiową przekazywane są do kontrolera nadrzędnego poprzez łącze szeregowe CAN lub RS-485 w zależności od opcji wykonania transceivera radowego. Łącze radiowe iskrobezpiecznego transceivera radio-wego pracuje na częstotliwości 860 MHz. Do sygna-lizacji łączności jak i trybu pracy służą diody LED.
Urządzenie wykonano w obudowie zapewniającej stopień ochrony IP65 i może pracować w przestrzeni zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w podziemiach górniczych zakładów wydobywczych.

itr1

serw

Iskrobezpieczny serwer portów szeregowych umożliwia m.in. zdalny dostęp do urządzeń z interfejsem szeregowym poprzez sieć Ethernet oraz realizację szybkich łączy cyfrowych na znaczne odległości pomiędzy urządzeniami z interfejsami szeregowymi. Urządzenie posiada jeden Ethernetowy interfejs światłowodowy oraz dwa lub cztery porty szeregowe pracujące w standardzie RS-485/422. Każdy z interfejsów szeregowych stanowi oddzielny obwód iskrobezpieczny z poziomem zabezpieczenia „ia”. Zależnie od wykonania, istnieje możliwość podłączenia światłowodu jednomodowego lub wielomodowego poprzez złącza SC lub ST. Światłowodowy interfejs Ethernetowy pracuje w standardzie 100Base-FX i zape-wnia komunikację na odległość do 30km.
Konfiguracji i diagnostyki modułu dokonuje się poprzez stronę WWW wbudowaną w moduł.
Serwer obsługuje m.in. popularne protokoły komunikacyjne dla łączy szeregowych, tj. ProfiBusS, ModBus-RTU, ModBus-ASCII.

sps

pm8

Modem kombajnowy SM-PM8k przeznaczony jest do przesyłania informacji pomiędzy sterownikiem maszyny np. kombajnu ścianowego a wyłącznikiem zasilającym. Przesyłanie danych jest realizowane w trybie niezależnym – dwukierunkowym z wykorzystaniem żył pomocniczych przewodu zasilającego maszynę. Urządzenie udostępnia informację dotyczącą stanu łącza modemowego, umożliwia zdalną zmianę parametrów pracy i oprogramowania modemu. Wyposażony jest w nowoczesne cyfrowe interfejsy komunikacyjne (Ethernet, CANbus) co umożliwia implementację wielu dodatkowych cech funkcjonalnych określonych przez użytkownika. Modem SM-PM8 przewidziany jest do zamontowania w ognioszczelnych komorach aparaturowych maszyn oraz wyłączników stycznikowych. Wymiary modemu zostały znacząco zmniejszone (w stosunku do rozwiązań dotychczasowych), co ma kluczowe znaczenie w przypadku montażu urządzenia we wnętrzach silnie zabudowanych komór aparaturowych.

pm8-1

mkw6

Modem kombajnowy do wyłącznika typu MKW-6 jest elementem systemu przesyłania danych z kombajnu np. ścianowego lub chodnikowego, do wyłącznika stycznikowego lub stacji kompaktowej zasilającej kombajn. Umożliwia on wyprowadzenie sygnałów transmisji danych z wyłącznika do przestrzeni zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Modem kombajnowy do wyłącznika MKW-6 jest urządzeniem iskrobezpiecznym montowanym na zewnątrz wyłącznika lub stacji kompaktowej, w wyrobiskach kategorii „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
Urządzenie, do którego montowany jest modem MKW-6 musi być wyposażone w ognioszczelny przepust, dostosowany do podłączenia modemu. Przesyłanie danych realizowane jest z wykorzystaniem żył pomocniczych przewodu zasilającego maszynę.
Modem MKW-6 wymienia informację z modemem kombajnowym SM-PM6 zainstalowanym w skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu. Modem MKW-6 zmontowany jest w stalowej skrzynce z przepustem ognioszczelnym. Modem MKW-6 wyposażony jest w listwę przyłączową umożliwiającą podłączenie iskrobezpiecznego napięcia zasilania 12V DC i iskrobezpiecznej magistrali RS-422 oraz w przewód wyprowadzony z przepustu ognioszczelnego – przeznaczony do połączenia z żyłami sterowniczymi kombajnu. Pod pokrywą modemu znajduje się również zespół diod świecących LED, ułatwiający przeprowadzenie diagnostyki systemu transmisji danych. Modem MKW-6 wyposażony jest w port szeregowy przeznaczony do wymiany informacji ze stacją lokalną SL-2, zespołem modemów telefonicznych ZMT-3 lub innym systemem zbierania danych wg uzgodnionego protokołu.

mkw6-1

tf4

Sprzęg transformatorowy TF4/6 jest elementem systemu transmisji informacji z maszyn górniczych np. kombajnów do wyłączników stycznikowych, lub stacji kompaktowych. Jako medium do transmisji danych wykorzystuje się żyły pomocnicze przewodów zasilających ww. maszyny. Kompletny system wymiany informacji składa się z dwóch modemów nadawczo-odbiorczych oraz dwóch sprzęgów.
Zadanie sprzęgu polega na zapewnieniu sprzężenia indukcyjnego pomiędzy modemem a linią transmisyjną, dla częstotliwości wielokrotnie przekraczającej. Dodatkowo sprzęgi zapewniają oddzielenie galwaniczne linii transmisyjnej od modemów.

Sygnał przekazywany ze sprzęgu do linii transmisyjnej jest sygnałem iskrobezpiecznym.
Transmisja danych kombajn – wyłącznik stycznikowy składa się z następujących zespołów:
– pary modemów złożonej z modułów typu SM-PM6;
– pary sprzęgów transformatorowych typu TF4/6;
– linii transmisyjnej złożonej z pary żył pomocniczych
– lub żyły pomocniczej i ochronnej przewodu
– zasilającego kombajn.
Dostępne jest również wykonanie sprzęgu przystosowane do mocowania na szynie EN 35mm oznaczone przez TF4/6-EN

tf4-1

pb2

Bariera telefoniczna typu SM-PB2 jest podzespołem przeznaczonym do oddzielenia w systemach transmisji danych, iskrobezpiecznej, kopalnianej, dołowej linii telefonicznej od powierzchniowej, nieiskrobezpiecznej. Bariera jest podzespołem towarzyszącym i może być stosowana tylko w pomieszczeniu bezpiecznym pod względem wybuchowym lub w obudowie ognioszczelnej urządzenia posiadającego odpowiednie certyfikaty.
Bariera SM-PB2 montowana jest w obudowie przystosowanej do mocowania na symetrycznej szynie EN 35 mm.
Zostały również opracowane inne wykonania barier modułów SM-PB2 (wersje PB2a, PB2e) o innych wartościach parametrów Uo, Io.

pb2-1

cl2

Moduł interfejsu pętli prądowej typu SM-CL2 realizuje konwersję standardu sygnałów RS-422 na sygnały dupleksowej pętli prądowej (0÷20mA), z oddzieleniem galwanicznym odbiornika pętli.  W szczególności moduł SM-CL2 przewidziany jest do zabudowy w urządzeniach iskrobezpiecznych pracujących w atmosferze zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w podziemiach górniczych zakładów wydobywczych.

cl2-1

vr1

Wielomodowy odbiornik światłowodowy video służy do konwersji optycznego, analogowego sygnału wizji transmitowanego światłowodem wielomodowym na odpowiadający mu asymetryczny sygnał CVBS 1Vpp transmitowany przewodem koncentrycznym 75Ω.
Odbiornik jest urządzeniem całkowicie nieiskrobezpiecznym, dlatego warunkiem jego stosowania w strefie zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego jest jego montaż w osłonie ognioszczelnej. Ponieważ jest to urządzenie wyłącznie odbiorcze, nieemitujące promieniowania optycznego może być stosowane wspólnie z iskrobezpiecznymi kamerami (np. KTi-2sw lub KTi-3sw).

vr1-1

vti1

Iskrobezpieczny światłowodowy nadajnik video służy do konwersji elektrycznego całkowitego sygnału wizyjnego na odpowiadający mu sygnał optyczny. Nadajnik SM-VTi1 może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia “a”, “b” i “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy “A” lub “B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Iskrobezpieczny nadajnik światłowodowy video SM-VRi1 wykonano w obudowie przystosowanej do montażu zatrzaskowego na symetrycznej szynie EN 35mm. Sygnałem wejściowym nadajnika SM-VTi1 jest analogowy sygnał wizyjny “composite video” 1 Vpp.
W zależności od wykonania może to być asymetryczny sygnał video przesyłany przewodem koncentrycznym
o impedancji 75Ω lub symetryczny sygnał video przesyłany skrętką telekomunikacyjną o impedancji 110Ω .
W zależności od wykonania SM-VTi1 może być przystosowany do podłączenia światłowodu wielomodowego lub jednomodowego.

vti1-1