Lokalna stacja diagnostyczna LDS-1

Lokalna stacja diagnostyczna LDS-1 umożliwia ciągłą kontrolę poziomu drgań podstawowych zespołów zabezpieczanej maszyny. Pogarszanie się stanu technicznego wałów, przekładni, łożysk i innych elementów ruchomych maszyn powoduje stopniowy wzrost poziomu drgań. Zastosowanie lokalnego systemu diagnostycznego w połączeniu z doświadczeniem użytkownika, pozwala na obiektywną ocenę stanu technicznego maszyny, ostrzega wyprzedzająco przed niebezpieczeństwem wystąpienia usterek, dając czas na zaplanowanie remontu w dogodnym dla użytkownika terminie. Lokalna stacja LDS-1 dokonuje oceny drgań zmierzonych i przesłanych przez czujniki WS-VT1 w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria i prezentuje wynik tej oceny na kontrolce LED, sygnalizując stan prawidłowy kolorem zielonym, stan ostrzegawczy kolorem żółtym oraz stan awaryjny kolorem czerwonym.
Lokalna stacja diagnostyczna LDS-1 wyposażona jest punkt dostępowy Wi-Fi i udostępnia użytkownikowi wewnętrzną stronę WWW, w celu umożliwienia mu dokonywania nastaw progów ostrzegawczych
i alarmowych oraz przeglądania wykresów historycznych. Dostęp do tej strony możliwy jest z dowolnego urządzenia wyposażonego w interfejs Wi-Fi i przeglądarkę internetową (np. laptop, tablet, smartfon). Dostęp do punktu dostępowego wymaga autoryzacji hasłem, co zabezpiecza system przed zmianą poziomów ostrzegania lub alarmowania przez nieuprawnioną osobę.

Najważniejsze cechy:

  • interfejs radiowy 960MHz do komunikacji z czujnikami
  • rejestracja wyników pomiaru w bazie danych
  • sygnalizacja LED stanów ostrzegawczych i alarmowych
  • dostęp do wewnętrznej strony WWW przez punkt dostępowy Wi-Fi
  • możliwość samodzielnego definiowania progów ostrzegawczych i alarmowych z poziomu strony WWW
  • autoryzacja dostępu do nastaw
  • możliwość udostępnienia danych przez sieć Internet

Przykładowy schemat działania systemu SDM-1 z lokalną stacją diagnostyczną: