Lampa iskrobezpieczna LED LIL-1

Podstawowym przeznaczeniem lampy iskrobezpiecznej LED typu LIL-1 jest oświetlanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Możliwość emisji światła o różnych bar-wach pozwala także na jej stosowanie jako sygnalizatora.
Lampa może być stosowana w przeciwwybuchowych systemach telewizji przemysłowej do oświetlania pól widzenia kamer oraz w kolejkach górniczych do oświetlania trasy i sygnalizacji końca składu.
Lampa może być wyposażona w diody LED emitujące różne barwy światła (standardowo białą ciepłą, czerwoną, zieloną, żółtą lub podczerwoną). Do każdej z 3 diod LED można dobrać soczewkę o innym kącie rozpraszania światła. Lampa LIL-1 jest urządzeniem iskrobezpiecznym zaklasyfikowanym do grupy I oraz II (I M1, II 1G, II 1D) gwarantując poziom zabezpieczenia „ia”. Lampa może być stosowana w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu. Wyposażenie lampy jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta w momencie zamawiania (kolory diod, kąty świecenia, funkcja sygnalizatora).
Konstrukcja mocowania może być dostosowana do indywidualnych wymagań klienta po uzgodnieniu z pro-ducentem. W wykonaniu standardowym przewiduje się uchwyt umożliwiający regulację w dwóch osiach.

Najważniejsze cechy:

  • obudowa o stopniu ochrony IP65
  • możliwość regulacji ustawienia lampy w dwóch osiach
  • możliwość redukcji poboru prądu przez wyłączenie niektórych diod
  • możliwość pracy przy dowolnym stężeniu metanu
  • możliwość wyboru kąta i koloru świecenia dla każdej diody
  • możliwość wykorzystania jako sygnalizatora np. na trasach kolejek
  • możliwość stosowania jako oświetlenie dla kolejek górniczych