Konferencja w Rzeszowie – Inteligentna Fabryka XXI wieku

Firma SOMAR S.A wzięła udział w konferencji dnia 23.05.2019r. na której poruszane były tematy :

  • MES – Monitorowanie pracy i przestojów maszyn
    w czasie rzeczywistym, obliczanie współczynników OEE;
  • Studium przypadku poprawy organizacji produkcji
    z wykorzystaniem narzędzi MES, SCADA, Andon, CMMS;
  • Planowanie produkcji z wykorzystaniem różnych zasobów (maszyny,
    pracownicy, surowce). Możliwość szybkiej reakcji na zmiany planu produkcji;
  • Wykorzystanie rozwiązań SCADA w zakładzie produkcyjnym.

Przedstawiliśmy funkcje, rozwiązania, korzyści Systemu Diagnostyki Maszyn SDM-1.