KOLEJNE SYSTEMY MONITOROWANIA WIZJI OPUSZCZAJĄ NASZĄ FIRMĘ

Współpraca z włoską firmą Gerotto skutkuje wykonaniem kolejnych systemów wizji – tym razem na rynek amerykański.