Kamera iskrobezpieczna KTi-2

Kamera iskrobezpieczna KTi-2, KTi-2m, KTi-2sj, KTi-2sw służy do przekazywania czarno-białych obrazów w czasie rzeczywistym z pomieszczeń zagrożonych wy-buchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Kamera iskrobezpieczna KTi-2, KTi-2m, KTi-2sj, KTi-2sw jest przystosowana do zasilania z zewnętrznego zasilacza iskrobezpiecznego o nominalnym napięciu wyjściowym 12V DC. Kamera wykonana jest w obudowie metalowej z wziernikiem szklanym. Uchwyt kamery pozwala na regulację kąta jej położenia w dwóch płaszczyznach. W kamerze zastosowano czarno-biały przetwornik obrazu CCD, o rozdzielczości 480 linii i czułości 0,01 lux. Na wyjściu kamery KTi-2 uzyskiwany jest sygnał „composite video” 1Vpp. Kamera KTi-2m wyposażona jest w dwuwstęgowy modulator wizyjny z możliwością emisji sygnału w stan-dardowych kanałach telewizyjnych. KTi-2sj wyposa-żona jest w jednomodowy nadajnik światłowodowy (Fx). KTi-2sw wyposażona jest w wielomodowy nadajnik światłowodowy (Fx).

Najważniejsze cechy:

  • obraz czarno-biały
  • wysoka czułość
  • możliwość pracy przy dowolnej koncentracji metanu
  • wersje wykonania z przewodem koncentrycznym, skrętką, światłowodem jedno i wielomodowym
  • możliwość współpracy w systemie FLEXCOM i MULTICOM
  • mały ciężar i wymiary gabarytowe