DIAGNOSTYKA MASZYN (MONITOROWANIE DRGAŃ, TEMPERATURY, CIŚNIENIA I NACHYLENIA)

Przedstawiamy Państwu katalog produktów związanych z diagnostyką maszyn. Monitorujemy maszyny za pomocą czujników bezprzewodowych, które komunikują się drogą radiową z odbiornikami. Dane z odbiorników wysyłane są do stacji diagnostycznych lub bezpośrednio do serwera, który przekazuje je do stanowisk komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie.

Drgania

Poniżej prezentujemy konfigurację produktów w systemach SOMAR:

Drgania - zestawienie systemów