Czujniki temperatury

dct1

Dwustanowy czujnik temperatury DCT-1 przeznaczony jest do zabezpieczenia urządzeń w podziemiach kopalń przed nadmiernym wzrostem temperatury (np. w wyniku uszkodzenia).
Podstawowymi jego cechami charakterystycznymi są:
– budowa o stopniu ochrony IP65;
– wykonanie iskrobezpieczne;
– odporność na wibracje;
– wariantowa budowa.
Wymienione cechy pozwalają na stosowanie opisanego czujnika do kontroli temperatury elementów metalowych maszyn (np. łożysk) oraz gazów i cieczy w zbiornikach i rurociągach. Obudowa czujnika wykonywana jest w dwóch wersjach: przystosowanej do pomiaru temperatury elementów metalowych oraz w wersji do kontroli temperatury medium w zbiornikach i rurociągach. Przyłącze elektryczne jest wykonane w dwóch wersjach: ze złączem typu Hirschmann lub w wersji z przewodem o długości wyspecyfikowanej w zamówieniu. Jako element pomiarowy czujnika stosuje się dwustanowy czujnik bimetaliczny.

dct1-1

dct2

Dwustanowy czujnik temperatury DCT-2/… jest przeznaczony do kontroli temperatury metalowych części maszyn oraz temperatury gazów lub cieczy w zbiornikach i rurociągach, w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Czujnik DCT-2 posiada określony poziom nienaruszalności bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 1, dzięki czemu może być wykorzystywany w obwodach bezpieczeństwa.
Działanie czujnika DCT-2 polega na skokowej zmianie prądu w obwodzie pomiarowym pod wpływem temperatury wg standardu NAMUR zgodnie z normą EN 60947-5-6:2002. Temperatura, przy której następuje skokowa zmiana charakterystyki obwodu pomiarowego jest ściśle określona i ustalana na etapie zamawiania czujnika.

Obwód pomiarowy czujnika DCT-2 przystosowany jest do współpracy ze wzmacniaczem łączeniowym NAMUR. Prąd w obwodzie pomiarowym zmienia się skokowo z wartości < 1.2mA do wartości > 2.1mA gdy zostanie przekroczona charakterystyczna temperatura, do nadzoru której czujnik został wykonany.
Ponieważ istnieją wielokanałowe wykonania wzmacniaczy łączeniowych (do 4 kanałów), w przypadku gdy poziom SIL 1 jest niewystarczający możliwe jest wykorzystanie 2 kanałów wzmacniacza łączeniowego oraz 2 czujników   DCT-2. Wykonania czujnika DCT-2 oprócz temperatury wyłączania różnią się rodzajem przyłącza procesowego oraz długością króćca. Przyłączem elektrycznym czujnika jest złącze hermetyczne proste lub kątowe.

dct2-2

act-2

Analogowy czujnik temperatury ACT-2 przeznaczony jest do zastosowań w pomieszczeniach zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Jego podstawowymi cechami charakterystycznymi są:
– wykonanie iskrobezpieczne;
– budowa o stopniu ochrony IP65;
– odporność na wibracje;
– wariantowe wykonania.
Wymienione cechy pozwalają na stosowanie czujnika do pomiaru temperatury elementów metalowych maszyn (np. łożysk) oraz gazów i cieczy w zbiornikach i rurociągach.
Obudowa czujnika wykonywana jest w dwóch wersjach: przystosowanej do pomiaru temperatury elementów metalowych oraz w wersji do pomiaru temperatury medium w zbiornikach i rurociągach. Przyłącze elektryczne również występuje w dwóch wersjach: ze złączem typu Hirschmann lub w wersji z przewodem
o długości określonej w zamówieniu. Jako element pomiarowy czujnika stosuje się termo-rezystor Pt100.

act-2-1