DEMKop

Oprogramowanie DEMKop jest autorskim rozwiązaniem firmy SOMAR SA opracowanym na podstawie wieloletniego doświadczenia w produkcji i wdrażaniu systemów monitorowania parametrów pracy maszyn w kopalniach węgla kamiennego. Oprogramowanie to pozwala na integrację wszystkich rozwiązań stosowanych do tej pory w zakresie wizualizacji danych w jeden spójny system dostępny dla każdego uprawnionego pracownika. DEMKop zajmuje się odbieraniem, rejestrowaniem oraz wizualizacją danych przesyłanych z maszyn i urządzeń oraz z pokrewnych innych systemów wizualizacji. Oprogramowanie stworzono tak, by obsługa była łatwa i intuicyjna, dane prezentowane są w sposób prosty i czytelny, równie łatwo generuje się raporty i przegląda dzienniki zdarzeń. Oprogramowanie nie wymaga instalowania na stanowiskach Klienta – działa poprzez przeglądarkę internetową.
Zastosowanie:

 • w systemach pomiarowych jako nowoczesny system wizualizacji danych i sterowania (SCADA):
 • systemy monitorowania maszyn i urządzeń,
 • systemy monitorowania i sterowania klimatyzacją,
 • systemy monitorowania i sterowania siecią ppoż,
 • systemy pomiaru mediów oraz energii,
 • w działach Utrzymania Ruchu:
 • zarządzanie zasobami będącymi w gestii służb UR,
 • planowanie napraw i przeglądów,
 • rejestracja zdarzeń z możliwością analizy również w połączeniu z danymi pomiarowymi,
 • analiza i ocena działań podejmowanych przez służby UR,
 • w systemach identyfikacji osób, pojazdów i urządzeń:
 • nowoczesny system prezentacji aktualnego położenia obiektów,
 • definiowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa, sterowanie transparentami informującymi o możliwości wejścia do takich stref,
 • raportowanie i analiza zgromadzonych informacji.

Oprogramowanie DEMKop posiada rozbudowany mechanizm generowania raportów na podstawie zebranych danych z czujników oraz systemów zewnętrznych. Mechanizm umożliwia automatyczne generowanie raportów w ustalonych okresach: zmianowym, dobowym, tygodniowym, miesięcznym i innym.
Raporty dostępne są dla wszystkich uprawnionych użytkowników poprzez przeglądarkę internetową.
Dane z raportów wspomagają pracę i podejmowanie decyzji przez pracowników różnych oddziałów. Umożliwiają kontrolę zużycia i koszty mediów np. w systemach odwadniania, ppoż, innych. Pozwalają monitorować postępy prac, wykrywać awarie urządzeń i maszyn.
Dane z raportów mogą zostać udostępnione lub przekazane do systemów klasy ERP.

DEMKop1