Czujniki ciśnienia

PCs1

Przetwornik ciśnienia PCs-1 przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia gazów par i cieczy (również agresywnych), zwłaszcza tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu mieszanki metanowo-powietrznej.
Podstawowymi jego cechami charakterystycznymi są:
– wykonanie iskrobezpieczne
– budowa o stopniu ochrony IP65
– przyłącze procesowe typu STECKO lub manometryczne.

Wymienione cechy pozwalają na stosowanie opisanego przetwornika ciśnienia w układach pneumatycznych
i hydraulicznych maszyn i urządzeń dołowych, wykorzystując do zasilania napięcie nominalne 12 V DC z typowych zasilaczy iskrobezpiecznych.
Przetwornik PCs-1 może być wykonywany w wersjach różniących się budową przyłącza procesowego lub sposobem wyprowadzania przewodu sygnałowego.

PCs1_1

PCs2

Wskaźnik ciśnienia PCs-2 przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowań w podziemiach kopalń.
Podstawowymi jego cechami charakterystycznymi są:
– wykonanie iskrobezpieczne,
– budowa o stopniu ochrony IP65,
– przyłącze procesowe typu STECKO-… lub manometryczne z gwintem metrycznym lub calowym,
– wbudowane źródło zasilania ogniwo litowe 3.6V,
– sygnał wejściowy – ciśnienie p = 0÷1, 0÷6, 0÷25,
– 0÷40, 0÷50 MPa,
– wbudowany wskaźnik optyczny wartości mierzonego
– ciśnienia.
Wskaźnik ciśnienia PCs-2 może być stosowany do pomiaru ciśnienia gazów, par i cieczy (również agresywnych), zwłaszcza tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu mieszanki metanowo-powietrznej i/lub pyłu węglowego.
Wskaźnik ciśnienia PCs-2 wykonany jest w obudowie ze stali nierdzewnej, zamkniętej półprzeźroczystą pokrywą z poliwęglanu. Pod pokrywą umieszczony jest zespół indykacji LED oraz dwa 16-to pozycyjne przełączniki, umożliwiające zadanie wybranych wartości progowych ciśnienia. Aktualna wartość mierzonego ciśnienia porównywana jest z wartością zadaną, a wynik porównywania indykowany jest za pomocą diod LED. Szczególne właściwości wskaźnika PCs-2 ujawniają się w zastosowaniach do kontroli ciśnienia pod stojakami obudowy zmechanizowanej zarówno podczas rozpierania sekcji jak i w fazie normalnej pracy.

PCs2-2

pcs3

Bezprzewodowy czujnik ciśnienia PCs-3 realizuje pomiar ciśnienia oraz przesyła wyniki pomiaru drogą radiową do urządzenia zajmującego się zbieraniem i przetwarzaniem danych pomiarowych. Czujnik zasilany jest z baterii.      Czas pracy czujnika do wymiany baterii wynosi minimum 1 rok. Czujniki mogą tworzyć grupę obsługiwaną przez jeden odbiornik radiowy. Do transmisji danych w ramach grupy nie są wymagane żadne urządzenia pośredniczące w transmisji. Czujnik PCs-3 standardowo wyposażony jest w przetwornik ciśnienia o zakresie pomiarowym 0÷60 MPa. 
Dodatkowo czujnik posiadają 3 diody LED, które mogą być wykorzystane do sygnalizacji poziomów ciśnienia normalnego, ostrzegawczego lub alarmowego.
Urządzenie wykonano w obudowie zapewniającej stopień ochrony IP65 i może pracować w przestrzeni zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w podziemiach górniczych zakładów wydobywczych. Czujnik standardowo wyposażony jest w przyłącze procesowe typu STECKO. Po uzgodnieniu istnieje możliwość wyposażenia czujnika w inne przyłącze procesowe.
Głównym zastosowaniem czujnika jest kontrola ciśnień pod stojakami obudowy zmechanizowanej kompleksów ścianowych zarówno podczas rozpierania sekcji jak i w fazie normalnej pracy.

pcs3-3