Czujnik drgań i temperatury typu SM-VT1

vt111

Czujnik WS-VT realizuje pomiar drgań i temperatury oraz przesyła wyniki drogą radiową. Pomiar drgań realizowany jest przez 3-osiowy czujnik zbudowany w technologii MEMS pozwalający na pomiar wartości przyspieszeń w różnych zakresach pomiarowych w paśmie do 5.3kHz. Czujnik zasilany jest z baterii. Na czas życia baterii mają wpływ ustalone częstości dokonywania pomiarów i transmisji ich wyników. Transmisja radiowa odbywa się w paśmie 860MHz, z mocą maksymalną 12dBm. Konstrukcja czujnika jest iskrobezpieczna. Pozwala to na jego stosowanie pomieszczeniach zakwalifikowanych do strefy 0 lub na pracę przy dowolnej koncentracji metanu w podziemnych zakładach górniczych.
Przykładowym zastosowaniem czujnika jest monitorowanie stanu technicznego krążników oraz bębnów napędowych przenośników taśmowych, lub diagnostyka stanu technicznego maszyn zawierających elementy wirujące.

vt111-1