Zasilacze

zgt

Grupa zasilaczy iskrobezpiecznych typu ZGT-12-…, ZGT2-12-… ma podobną konstrukcję. Poszczególne wykonania różnią się nominalnym prądem wyjściowym 0.8A lub 1.5A lub 2.0A oraz znamionowym napięciem zasilania 24V, 42V, 133V, 230V AC 50Hz. Zasilacze ZGT-12 mają wpusty kablowe WKM/M24, natomiast ZGT2-12 wpusty WKM/M28.
Zasilacz ZGT wykonany jest w postaci skrzynki stalowej przystosowanej do zawieszenia na konstrukcji wsporczej. Napięcie wejście doprowadza się za pomocą prze-wodu dopuszczonego typu do komory przyłączowej budowy wzmocnionej.
Napięcie wyjściowe zasilacza oraz sygnały pomocnicze są wyprowadzone na listwę przyłączową umieszczoną
w iskrobezpiecznej komorze przyłączowej.
Znamionowe napięcie wyjściowe zasilacza ZGT wynosi 12V DC. Dodatkowo jeden sygnał pomocniczy o poziomie logicznym TTL informuje, że prąd wyjściowy zasilacza osiągnął 0,9 wartości prądu znamionowego, natomiast drugi sygnalizuje z wyprzedzeniem zanik napięcia wyjściowego.
Zasilacz ZGT może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia “a”, “b” i “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ”A” lub ”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

zgt_1

zgs

Grupa zasilaczy iskrobezpiecznych typu ZGS-12-…, ZGS2-12-… ma podobną konstrukcję. Poszczególne wykonania różnią się nominalnym prądem wyjściowym 0.8A, 1.5A lub 2.0A oraz znamionowym napięciem zasilania 24V, 42V, 133V, 230V AC 50Hz. Zasilacze ZGS-12 mają wpusty kablowe WKM/M24, natomiast ZGS2-12 wpusty WKM/M28.
Zasilacz ZGS wykonany jest w postaci skrzynki stalowej przystosowanej do mocowania na bocznych ściankach obudów urządzeń iskrobezpiecznych. Napięcie wejście doprowadza się za pomocą przewodu dopuszczonego typu do komory przyłączowej budowy wzmocnionej. Napięcie wyjściowe zasilacza oraz sygnały pomocnicze są wprowadzone za pomocą przewodu dopuszczonego typu, do wnętrza obudowy urządzenia, na którego ściance mocowany jest zasilacz.
Znamionowe napięcie wyjściowe zasilacza ZGS wynosi 12V DC. Dodatkowo jeden sygnał pomocniczy o poziomie logicznym TTL informuje, że prąd wyjściowy zasilacza osiągnął 0,9 wartości prądu znamionowego, natomiast drugi sygnalizuje z wyprzedzeniem zanik napięcia wyjściowego.
Zasilacz ZGS może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia “a”, “b” i “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ”A” lub ”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

zgs-1

zgv

Zasilacz iskrobezpieczny ZGV-12-0,5 jest przeznaczony do zasilania urządzeń iskrobezpiecznych o poziomie ochrony ib. Może być stosowany w zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ”a”, ”b” i ”c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ”A” lub ”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Zasilacz ZGV-12-0,5 wykonany jest w postaci skrzynki stalowej z otworami umożliwiającymi jej zawieszenie za pomocą śrub mocujących. Napięcie wejściowe doprowadza się za pomocą przewodu dopuszczonego typu do komory przyłączowej budowy wzmocnionej „e”.
Dwa obwody napięcia wyjściowego zasilacza wyprowadzone są za pomocą złącz Hirschmann typu GSA 3000 (gniazdo), GDM 3011SW (wtyk). Obecność napięcia zasilania oraz napięć wyjściowych sygnalizowana jest za pomocą 3. diod świecących.

zgv-1

zgv2

Nominalny prąd wyjściowy zasilacza to 2×0,3 A lub 2×0,5 w zależności od wykonania. Poszczególne wykonania różnią się znamionowym napięciem zasilania 24, 42, 133, 230 V AC 50 Hz.
Zasilacze ZGV2-12 mają oddzielne listwy przyłączowe dla nieiskrobezpiecznego obwodu wejściowego oraz iskrobezpiecznego obwodu wyjściowego. Zasilacz ZGV2-12 wykonany jest w postaci hermetyzowanego modułu.
Znamionowe napięcie wyjściowe zasilacza ZGV2-12 wynosi 12 V DC.  Zasilacz ZGV2-12 jest przeznaczony do zasilania urządzeń iskrobezpiecznych grupy I oraz II (podgrupa IIB) o poziomie zabezpieczenia ia. Tylko obwody wyjściowe zasilacza są iskrobezpieczne i dlatego w warunkach zagrożenia wybuchem musi być on instalowany w obudowie ognioszczelne.
Zasilacz ZGV2-12, może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych ”a”, ”b” i ”c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ”A” lub ”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

zgv2-2

zge

Zasilacz ZGE-12-… wykonany jest w postaci zalewanego żywicą modułu z listwami przyłączowymi dla nieiskrobezpiecznego obwodu wejściowego i iskrobezpiecznych obwodów wyjściowych. Obwód wejściowy zasilacza zabezpieczony jest bezpiecznikami topikowymi dostępnymi z zewnątrz.
Zasilacz przeznaczony jest do instalowania w pomieszczeniach nie zagrożonych wybuchem lub obudowach ognioszczelnych.
Na zewnątrz zasilacza wyprowadzone są również dwa sygnały pomocnicze o poziomach logicznych TTL,
z których jeden informuje, że prąd wyjściowy zasilacza przekroczył 0,9 wartości prądu znamionowego, natomiast drugi sygnalizuje z wyprzedzeniem 10 ms, zanikanie napięcia wejściowego. Sygnały pomocnicze służą do monitorowania stanu pracy zasilacza.

zge-1

zgw

Nominalny prąd wyjściowy zasilacza to 0,8 A.
Poszczególne wykonania różnią się znamionowym napięciem zasilania 42, 133, 230 V AC 50 Hz.
Zasilacze ZGW-12 mają wpusty kablowe WKM/M28. Zasilacz ZGW-12 wykonany jest w postaci skrzyni stalowej przystosowanej do zawieszenia na konstrukcji wsporczej.
Napięcie wejściowe doprowadza się za pomocą przewodu dopuszczonego typu do komory przyłączowej budowy wzmocnionej ”e”. Napięcie zasilacza oraz sygnał pomocniczy Uzo są wyprowadzone na listę przyłączową umieszczoną
w iskrobezpiecznej komorze przyłączowej. Znamionowe napięcie wyjściowe zasilacza ZGW-12 wynosi 12 V DC.
Sygnał pomocniczy Uzo sygnalizuje z wyprzedzeniem zanik napięcia wyjściowego.
Zasilacz ZGW-12, może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych ”a”, ”b” i ”c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ”A” lub ”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

zgw-1