Czujniki zbliżeniowe

pcz2

Czujnik PCZ-2 przeznaczony jest do sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnej odległości pomiędzy kontrolowanymi elementami wykonanymi z metalu, a powierzchnią aktywną czujnika.
Dla czujników PCZ-2 zakres kontrolowanej odległości zależy od rodzaju wykonania „a” lub „b” i dla stali St37 wynosi:
– do 10mm dla wykonania „a”,
– do 15mm dla wykonania „b”.
Współczynniki korekcyjne zakresu (dla strefy nominalnej) dla różnych metali odpowiednio wynoszą:
– stal 1,0
– mosiądz 0,55
– aluminium 0,5
– nikiel 0,9.

Przewód dołączony do czujnika stanowi jego integralną część, którego długość określa Zamawiający. Czujnik posiada przyłącze elektryczne w standardzie NAMUR – zgodnie z normą PN-EN 60947-5-6.
Progowe czujniki zbliżeniowe PCZ-2 nadają się do stosowania w wyrobiskach „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach zaliczanych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

pcz2-1

pczp2

Czujnik PCZ-2/P przeznaczony jest do sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnej odległości pomiędzy kontrolowanymi elementami wykonanymi z metalu, a powierzchnią aktywną czujnika.
Współczynniki korekcyjne zakresu (dla strefy nominalnej) dla różnych metali odpowiednio wynoszą:
– stal 1,0
– mosiądz 0,55
– aluminium 0,5
– nikiel 0,9.
Dla czujników PCZ-2/P zakres kontrolowanej odległości wynosi do 10mm.

Przewód dołączony do czujnika stanowi jego integralną część, którego długość określa Zamawiający. Czujnik posiada przyłącze elektryczne w standardzie NAMUR – zgodnie z normą PN-EN 60947-5-6.
Wykonanie PCZ-2/P posiada obudowę chroniącą głowicę czujnika.
Progowe czujniki zbliżeniowe PCZ-2/P nadają się do stosowania w wyrobiskach „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach zaliczanych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

pczp2-1

pczsil

Czujnik PCZ-2/SIL przeznaczony jest do sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnej odległości pomiędzy kontrolowanymi elementami wykonanymi z metalu, a powierzchnią aktywną czujnika.
Współczynniki korekcyjne zakresu (dla strefy nominalnej) dla różnych metali odpowiednio wynoszą:
– stal 1,0
– mosiądz 0,55
– aluminium 0,5
– nikiel 0,9.
Dla czujników PCZ-2/SIL zakres kontrolowanej odległości wynosi do 10mm.

Przewód dołączony do czujnika stanowi jego integralną część, którego długość określa Zamawiający. Czujnik posiada przyłącze elektryczne w standardzie NAMUR – zgodnie z normą PN-EN 60947-5-6.
Wykonanie PCZ-2/SIL posiada głowicę drugiej kategorii bezpieczeństwa (SIL2), stanowiący nienaruszalność bezpieczeństwa.
Progowe czujniki zbliżeniowe PCZ-2/SIL nadają się do stosowania w wyrobiskach „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach zaliczanych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

pczsil-1