Rozwój systemów diagnostycznych – Projekt dofinansowany ze środków NCBIR

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową

POIR.01.01.01-00-0304/19-00 z dnia 30.12.2019

TYTUŁ PROJEKTU:

Sprzętowo-programowy system diagnostyki maszyn i urządzeń bazujących na bezprzewodowej sieci czujników monitorujących oraz metodach inżynierii wiedzy i inteligencji obliczeniowej

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie nowego, kompleksowego i bezprzewodowego systemu monitorowania maszyn. Zasadniczym składnikiem systemu będzie typoszereg czujników monitorujący drgania i temperaturę, który będzie uzupełniony o bezprzewodowe czujniki pomiaru ciśnienia, wilgotności  i natężenia prądu.  W ramach projektu zostaną opracowane lub znacząco zmodernizowane elementy infrastruktury teleinformatycznej systemu. System będzie wyposażony w warstwę programową, która oprócz standardowych funkcji monitorowania i wizualizacji zapewniać będzie wsparcie analityczne dla służb utrzymania ruchu w zakresie strategii predykcyjnych.  Silnik analityczny systemu bazując  na zestawach procedur i metod analitycznych,  będzie wykorzystywał opracowane modele diagnostyczne maszyn. Efekty działania warstwy analitycznej będą śledzone przez dział utrzymania ruchu lub dyspozytora, poprzez  obserwacje plansz diagnostycznych i raportów. Architektura rozwiązania umożliwi wdrażanie systemu w różnych wariantach chmurowych.

PLANOWANY EFEKT:

  • Komercjalizacja nowej generacji systemu diagnostyki maszyn,
  • zwiększenie konkurencyjności produktu na rynku,
  • zwiększenie grona dotychczasowych klientów,
  • komercjalizacja wyników prac zespołów naukowo-badawczych,
  • rozszerzenie kompetencji Spółki Somar S.A. w zakresie metod sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy IOT,
  • ugruntowanie opinii o innowacyjnym charakterze Spółki.

Wartość projektu: 2 222 466,31 PLN w tym dofinansowanie:  1 621 774,82 PLN