Lokalna stacja diagnostyczna LDS-2

Lokalna stacja diagnostyczna LDS-2 umożliwia ciągłą kontrolę poziomu drgań podstawowych zespołów zabezpieczanej maszyny. Pogarszanie się stanu technicznego wałów, przekładni, łożysk i innych elementów ruchomych maszyn powoduje stopniowy wzrost poziomu drgań. Zastosowanie lokalnego systemu diagnostycznego w połączeniu
z doświadczeniem użytkownika, pozwala
na obiektywną ocenę stanu technicznego maszyny, ostrzega wyprzedzająco przed niebezpieczeństwem wystąpienia usterek, dając czas na zaplanowanie remontu w dogodnym dla użytkownika terminie.
Lokalna stacja LDS-2 dokonuje oceny drgań oraz temperatur zmierzonych i przesłanych przez bezprzewodowe czujniki, w oparciu o wcześniej definiowane progi ostrzegawcze oraz alarmowe i prezentuje wyniki tej oceny na wyświetlaczu LCD. Sygnalizacja stanów odbywa się za pomocą zmian kolorów słupków (zielony, żółty, czerwony)przyporządkowywanych do odpowiedniego czujnika i odpowiedniej wartości mierzonej (Wibracje Maks., Wibracje RMS, temperatura). Lokalna stacja diagnostyczna LDS-2 wyposażona jest w punkt dostępowy Wi-Fi i udostępnia użytkownikowi wewnętrzną stronę WWW, w celu umożliwienia mu dokonywania nastaw progów ostrzegawczych i alarmowych oraz przeglądania wykresów historycznych. Dostęp do tej strony możliwy jest z dowolnego urządzenia wyposażonego w interfejs Wi-Fi i przeglądarkę internetową (np. laptop, tablet, smartfon). Dostęp do punktu dostępowego wymaga autoryzacji hasłem, co zabezpiecza system przed zmianą poziomów ostrzegania lub alarmowania przez nieuprawnioną osobę.

Najważniejsze cechy:

  • interfejs radiowy 868MHz do komunikacji z czujnikami
  • rejestracja wyników pomiaru w bazie danych
  • wizualizacja aktualnych wartości pomiarowych oraz stanów ostrzegawczych i alarmowych za pomocą wyświetlacza LCD
  • dostęp do wewnętrznej strony WWW przez punkt dostępowy Wi-Fi
  • możliwość samodzielnego definiowania progów ostrzegawczych i alarmowych z poziomu strony WWW
  • możliwość przeglądania wykresów historycznych z poziomu strony WWW
  • autoryzacja dostępu do nastaw
  • możliwość udostępnienia danych przez sieć Internet

Przykładowy schemat działania systemu SDM-1 z lokalną stacją diagnostyczną: