Bezprzewodowy czujnik drgań i temperatury WS-VT1

Czujnik realizuje pomiar drgań i temperatury. Pomiar realizowany jest przez 3-osiowy przetwornik zbudowany w technologii MEMS. Wyniki pomiarów przesyłane są drogą radiową. Jest to podstawowy czujnik pomiaru drgań z systemu diagnostyki maszyn firmy Somar. Wysoka dokładność, szeroki zakres mierzonych częstotliwości i niskie zużycie energii powoduje, że jest to optymalny czujnik dla większości zastosowań.
Czujnik zasilany jest z baterii. Na trwałość baterii mają wpływ ustalone częstości dokonywania pomiarów i transmisji ich wyników. Transmisja radiowa odbywa się w paśmie 868 MHz, a jej zasięg zależny jest od warunków propagacji fal radiowych i wynosi do 500 m.

Iskrobezpieczna konstrukcja czujnika pozwala na jego stosowanie
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w pomieszczeniach zakwalifikowanych do strefy 0 (grupa II) lub na pracę przy dowolnej koncentracji metanu w podziemnych zakładach górniczych (grupa I).
Przykładem zastosowania czujnika jest monitorowanie stanu technicznego krążników oraz bębnów napędowych przenośników taśmowych lub diagnostyka stanu technicznego maszyn zawierających elementy wirujące.

Najważniejsze cechy:

  • zasilanie bateryjne
  • transmisja wyników pomiaru drgań i temperatury drogą radiową
  • sygnalizacja optyczna stanów ostrzegawczych oraz alarmowych
  • łatwy montaż w istniejących instalacjach
  • możliwość pracy w strefie 0 (wg. klasyfikacji ATEX)