System ważenia urobku ładowarek SMG-WLS

System ważenia urobku ładowarek górniczych SMG-WLS

System SMG-WLS przeznaczony jest do kontrolnych pomiarów wagi urobku na ładowarkach kołowych pracujących w ciężkich warunkach przemysłowych i kopalnianych. Poprzez zastosowanie dynamicznej metody pomiaru i kompensacji prędkości podnoszenia łyżki możliwy jest pomiar wagi urobku podczas normalnej pracy. Dane te są odbierane przez sterownik główny systemu SMG-WLS i wysyłane na magistralę maszyny zgodnie ze standardem SAE J1939. Zastosowanie modułu rejestratora SMG-REC/WIFI umożliwia dodatkowo rejestrację parametrów z systemu monitorowania wagi urobku SMG-WLS w celu ich późniejszej analizy. Z zarejestrowanych danych można wykryć sytuacje takie jak przeciążenie maszyny lub jazdę z zbyt niską wagą załadunku.

Zalety sytemu :

 • montaż na różnych rodzajach ładowarek kołowych
 • pomiar nie ingeruje w metodę pracy operatora
 • ważenie przy różnych prędkościach podnoszenia wysięgnika
 • zliczanie łyżek i całkowitej masy załadunku
 • prosta procedura kalibracji
 • wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • nie wymaga ingerencji ze strony użytkownika
 • duża dokładność pomiaru

Wykorzystanie systemu SMG-WLS pozwala:

 • unikać przeładowań maszyny
 • wydłużyć okres bezawaryjnego użytkowania ładowarki
 • ułatwić precyzyjny załadunek
 • kontrolować ciśnienie w układzie hydraulicznym
 • zwiększyć wydajność pracy operatorów

 

ladowarka