Systemy transportowo-paletyzujące

Systemy transportowe oraz paletyzacji są dzisiaj podstawowymi systemami wdrażanymi w zakładach o dużych możliwościach produkcyjnych. Automatyzacja tego etapu produkcji pozwala na znaczące przyśpieszenie produkcji, a także na wprowadzenie powtarzalności w wykonywanych czynnościach. Systemy te składają się z takich urządzeń jak transportery, chwytaki, manipulatory.

Prawidłowo wykonany system transportowy czy paletyzujący rozpoczyna się od wykonania kompletnego projektu sterowania, z uwzględnieniem przepisów, norm bezpieczeństwa, ale także założeń klienta. Duże znaczenie mają tutaj założenia dotyczące sposobu działania czy producentów wykorzystywanych elementów (sterowników, czujników, przekładników częstotliwości, itp.).

Kolejnym etapem jest wykonanie. Etap ten zawiera w sobie zarówno wykonanie dokumentacji, prefabrykację szaf sterowniczych zgodnie z dokumentacją, montaż obiektowy (wykonanie tras kablowych, wyłożenie przewodów, podłączenie elementów obiektowych, posadowienie oraz podłączenie szaf sterowniczych), dostarczenie protokołów pomiarowych wykonanych połączeń, a także wykonanie oprogramowania sterującego.

Ostatnim etapem wprowadzania systemów sterowania jest wdrożenie. Jest to etap w trakcie, którego uruchamia się przygotowane oprogramowanie, testuje działanie systemu oraz dokonuje prób technologicznych. Na tym etapie dokonuje się także ewentualnych poprawek mających na celu usprawnienia działania linii.

Przykładowym systemem transportowo-paletyzującym jest linia pakowania betonowych bloczków. Linia ta składa się z Chwytaków, które przenoszą betonowe bloki, Separatora, którego celem jest oddzielenie poszczególnych warstw bloczków, Manipulatorów sortujących i układających bloczki na paletach, a także całej serii Transporterów łańcuchowych transportujących zarówno palety puste, jak i z towarem.

syst_TP