SYSTEM MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI MASZYN MDM

System monitorowania i diagnostyki maszyn z zastosowaniem bezprzewodowych czujników drgań, temperatury i nachylenia.

Przedstawiamy Państwu katalog produktów związanych z diagnostyką maszyn. Monitorujemy maszyny za pomocą czujników bezprzewodowych, które komunikują się drogą radiową z odbiornikami. Dane z odbiorników wysyłane są do stacji diagnostycznych lub bezpośrednio do serwera, który przekazuje je do stanowisk komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. System może działać z suwnicami, przenośnikami taśmowymi ale również z przenośnikami zgrzebłowymi, przesiewaczami, wentylatorami przemysłowymi, kompresorami itd..

W zależności od potrzeb klienta poniżej prezentujemy konfigurację produktów w systemach SOMAR: