Górnictwo węglowe
Zespół sterowania obiegiem wody chłodzącej ZSW-1

zsw

Zespół sterowania obiegiem wody chłodzącej ZSW-1 przeznaczony jest do sterowania kierunkiem przepływu wody w układach chłodzenia silników maszyn górniczych. W trybie pracy automatycznej chłodzenie może odbywać się z wykorzystaniem swobodnego lub wymuszonego przepływu wody chłodzącej. Sposób chłodzenia uzależniony jest od wyboru określonej opcji sterowania. W pierwszym przypadku woda chłodząca z rurociągu zasilającego przepływa przez kanały w kadłubie silnika, po czym jest odprowadzana wprost do rurociągu odwadniającego poprzez elektrozawór spustowy. W drugim przypadku zespół sterowania ZSW-1 dzięki wykorzystaniu pompy cyrkulacyjnej wymusza przepływ wody chłodzącej w obiegu zamkniętym do momentu, gdy jej temperatura przekroczy ustaloną wartość progową, powyżej której chłodzenie silnika staje się nieefektywne. Po przekroczeniu zadanej temperatury zespół zatrzymuje pompę i otwiera elektrozawór spustowy do czasu, gdy temperatura wody w instalacji chłodzącej obniży się do wartości określonej przez histerezę czujnika temperatury.

zsw1