Górnictwo węglowe
Zespół separacji telefonicznej ZST-2

zst2

Zespół separacji telefonicznej typu ZST-2 służy do galwanicznego oddzielenia jednej lub kilku, iskrobezpiecznych kopalnianych dołowych linii telefonicznych, od powierzchniowych nieiskrobezpiecznych.
Zespół ZST-2 może być instalowany wyłącznie w pomieszczeniach bezpiecznych pod względem wybuchowym tj. takich w których nie występują palne mieszaniny powietrza i gazów, par i/lub pyłów.
Linie telefoniczne są wprowadzane do skrzynki zespołów za pomocą wpustów. Żyły linii telefonicznych są mocowane wprost w zaciskach listew przyłączowych barier SM-PB2.

zst2-1