Górnictwo węglowe
Zespół pętli prądowej ZPP-1

zpp

Zespół pętli prądowej ZPP-1/xx pełni rolę urządzenia pośredniczącego w komunikacji pomiędzy urządzeniem nadrzędnym, wyposażonym w interfejs szeregowy RS-422 lub modem telefoniczny, a urządzeniem podporządkowanym wyposażonym w interfejs cyfrowej pętli prądowej. Podstawowym elementem wyposażenia każdego zespołu jest moduł interfejsu SM-CL2 odpowiedzialny za konwersję sygnałów przesyłanych w standardzie RS-422 na sygnały dupleksowej pętli prądowej (0mA / 20mA). W wersji rozszerzonej zespołu montowany jest dodatkowy moduł w postaci analogowego modemu telefonicznego SM-AM5, pozwalający na realizację łącza komunikacyjnego o zasięgu transmisji do ok. 15km. Obwody pętli prądowej modułu SM-CL2 przeznaczone są do współpracy z urządzeniem podporządkowanym wyposażonym w pasywny odbiornik oraz aktywny nadajnik linii. W przypadku urządzeń wyposażonych w nadajnik linii o charakterze pasywnym, do realizacji toru transmisyjnego przewidziano możliwość wykorzystania wewnętrznego napięcia zasilającego zespołu.
Istnieją cztery warianty wykonania zespołu ZPP-1/xx, spośród których wyróżnić można dwie zasadnicze grupy: z obwodem wyjściowym w postaci iskrobezpiecznej linii teletechnicznej (oznaczenie ZPP-1/a..) lub obwodem wyjściowym w postaci szeregowej magistrali danych RS-422 (oznaczenie ZPP-1/b..).

zpp1