Górnictwo węglowe
Zespół modemów telefonicznych ZMT-3

zmt3

Zespoły modemów telefonicznych typu ZMT-3/a* służą do zbierania danych z układów sterowania maszyn i urządzeń górniczych (np. przenośników) oraz do przesyłania zbieranych informacji za pomocą iskrobezpiecznych linii telefonicznych na powierzchnię.
Zespoły modemów telefonicznych ZMT-3/b* pełnią tę samą funkcję co ZMT-3/a*, umożliwiając dodatkowo zbieranie informacji z innych zespołów ZMT-3 połączonych liniami telefonicznymi z zespołem ZMT-3/b*.
Zespoły modemów telefonicznych ZMT-3/c* stanowią odmianę zespołów ZMT-3/a* i ZMT-3/b* – są wyposażone w separowane galwanicznie linie interfejsowe. Szczególną odmianę zespołu stanowi konfiguracja zawierająca wyłącznie separatory, pozwalająca na stworzenie węzła magistrali RS-422/485 z zachowaniem separacji galwanicznej pomiędzy magistralami.

Stanowisko powierzchniowe współpracujące z zespołami ZMT-3 odbiera dane z linii pojedynczej lub kilku linii telefonicznych, archiwizuje je oraz dokonuje ich wizualizacji.
Zespół modemów telefonicznych ZMT-3 wyposażony jest w zasilacz iskrobezpieczny o nominalnym napięciu zasilania 24V, 42V, 133V lub 230V AC 50Hz (napięcie wejściowe zasilacza musi być podane w momencie zamawiania urządzenia).
Połączenia zespołów ZMT-3 z powierzchnią mogą być zrealizowane z wykorzystaniem pasywnych barier linii telefonicznej SM-PB1 lub SM-PB2. Zespół modemów telefonicznych ZMT-3 jest urządzeniem iskrobezpiecznym i może pracować w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

zmt3-1