Górnictwo węglowe
Zespół modemów telefonicznych ZMT-2

zmt2

Zespół powierzchniowych modemów telefonicznych typu ZMT-2 pośredniczy w transmisji danych pomiędzy dołowymi urządzeniami i powierzchniowymi systemami monitorowania maszyn. Wejściowe linie telefoniczne zespołu ZMT-2 są liniami nieiskrobezpiecznymi.
W przypadku urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, podłączonych poprzez iskrobezpieczne linie telefoniczne, linie powinny być odseparowane od nieiskrobezpiecznych, za pomocą zespołów separacji telefonicznej ZST-2.
Zespół powierzchniowych modemów telefonicznych typu ZMT-2 jest elementem stanowiska do zbierania, archiwizacji, wizualizacji i analizy danych odbieranych za pomocą jednaj lub kilku linii telefonicznych.

zmt2-2