Górnictwo węglowe
Zasilacz iskrobezpieczny ZGW-12

zgw

Nominalny prąd wyjściowy zasilacza to 0,8 A.
Poszczególne wykonania różnią się znamionowym napięciem zasilania 42, 133, 230 V AC 50 Hz.
Zasilacze ZGW-12 mają wpusty kablowe WKM/M28. Zasilacz ZGW-12 wykonany jest w postaci skrzyni stalowej przystosowanej do zawieszenia na konstrukcji wsporczej.
Napięcie wejściowe doprowadza się za pomocą przewodu dopuszczonego typu do komory przyłączowej budowy wzmocnionej ”e”. Napięcie zasilacza oraz sygnał pomocniczy Uzo są wyprowadzone na listę przyłączową umieszczoną
w iskrobezpiecznej komorze przyłączowej. Znamionowe napięcie wyjściowe zasilacza ZGW-12 wynosi 12 V DC.
Sygnał pomocniczy Uzo sygnalizuje z wyprzedzeniem zanik napięcia wyjściowego.
Zasilacz ZGW-12, może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych ”a”, ”b” i ”c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ”A” lub ”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

zgw-1