Górnictwo węglowe
Zasilacz iskrobezpieczny ZGV2-12

zgv2

Nominalny prąd wyjściowy zasilacza to 2×0,3 A lub 2×0,5 w zależności od wykonania. Poszczególne wykonania różnią się znamionowym napięciem zasilania 24, 42, 133, 230 V AC 50 Hz.
Zasilacze ZGV2-12 mają oddzielne listwy przyłączowe dla nieiskrobezpiecznego obwodu wejściowego oraz iskrobezpiecznego obwodu wyjściowego. Zasilacz ZGV2-12 wykonany jest w postaci hermetyzowanego modułu.
Znamionowe napięcie wyjściowe zasilacza ZGV2-12 wynosi 12 V DC.  Zasilacz ZGV2-12 jest przeznaczony do zasilania urządzeń iskrobezpiecznych grupy I oraz II (podgrupa IIB) o poziomie zabezpieczenia ia. Tylko obwody wyjściowe zasilacza są iskrobezpieczne i dlatego w warunkach zagrożenia wybuchem musi być on instalowany w obudowie ognioszczelne.
Zasilacz ZGV2-12, może być stosowany w zakładach górniczych, w wyrobiskach zaliczanych ”a”, ”b” i ”c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ”A” lub ”B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

zgv2-2